“Törjük meg a csendet!” – Konferencia a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés eszközeiről

nanekonf

A Nők a Nőkért az Erőszak Ellen (NaNE) és a PATENT Egyesület által közösen szervezett szakmai konferencia a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés eszközeiről immár hagyományosnak számít. Itt számolnak be évről évre a hazai és nemzetközi fejleményekről, új módszerekről, kutatási eredményekről. A program a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) támogatásával valósult meg. Szó esett emberi jogokról, az Isztambuli Egyezményről, és arról, hogy miért nem tesznek bejelentést a bántalmazott nők az őket ért erőszakról.

A konferenciát őexellenciája Tove Skarstein, a Norvég Királyság budapesti nagykövete nyitotta meg. Kijelentette, hogy a nők elleni erőszak nem magánügy, hanem egy nagyon komplex bűncselekmény, ezért több fajta eszközre van szükségünk ahhoz, hogy kezeljük, illetve megelőzzük.

“A nők elleni erőszak nem csak a nők problémája, hanem az egész társadalom problémája, elsősorban emberi jogi ügy.” – fogalmazott a norvég nagykövet, majd idézte Ban Ki Moon, az ENSZ főtitkárának szavait, miszerint “egyetlen olyan egyetemes igazság van, amely minden országban, minden kultúrában érvényes: a nők elleni erőszak sohasem fogadható el, sohasem menthető fel, nem tolerálható!”

A Magyarország által idén márciusban aláírt – eddig még nem ratifikált – Isztambuli Egyezmény kimondja, hogy az állam kötelessége megvédeni a nőket az őket érő erőszak minden formája ellen, feladata továbbá az elkövetők bíróság elé állítása. Tove Skarstein kijelentette, hogy a drámai statisztikák fényében elengedhetetlen, hogy a tagállamok változtatásokat eszközöljenek a törvényeiken, a végrehajtás érdekében pedig képzéseket biztosítsanak a rendőrség részére.Megemlítette, hogy bár Norvégia nem tagja az Európai Uniónak, osztozik annak értékeiben, ezért az NCTA 35 millió forinttal támogatta a NaNE projekjét. A nagykövet kitért arra is, hogy az Alapot az utóbbi időben többen, sokféle vádakkal illették, amelyek egyike sem igaz.

A következő előadó, Jose Mendes Bota, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének jelentéstevője a nők elleni erőszak témájában, videoüzenetben szólt a résztvevőkhöz. Fontosnak tartotta, hogy Magyarország minél előbb ratifikálja az Isztambuli Egyezményt, amelyet 15 állam ratifikált már, és az Európa Tanács további 21 tagállama aláírta azt.

Bota elmondása szerint ez az első olyan nemzetközi jogi eszköz, amely kötelező érvényű, és a világ összes országa csatlakozhat hozzá. Az egyezmény egyértelműen leírja, hogy a nők elleni erőszak bármely formája az emberi jogok nagyon súlyos megsértése. Jose Mendes Bota tételesen sorolta az erőszak formáit: pszichológiai és fizikai erőszak, családon belüli erőszak, szexuális zaklatás, kényszerházasság, kényszerített abortusz és sterilizáció, „női körülmetélés”, stb. A jelentéstevő szerint az egyezmény lényeges kitétele, hogy az elkövető jelenlegi vagy volt partner is lehet. Az üzenete pedig az, hogy a világon sehol sem indokolható a nők elleni erőszak az adott közösség kulturális értékeivel.

“Ez demokrácia? Amikor az állampolgárok fele nem érvényesítheti emberi jogait?” – tette fel a kérdést Bota, majd így zárta beszédét: “Nemet mondunk az erőszakra! Törjük meg a csendet!”

“Ma jó hírrel szolgálhatok: Észtország is aláírta az egyezményt!” – ezzel nyitott Paula Krol, az Európa Tanács Egyenlőség Részlegének projekt tanácsadója. Szerinte az Isztambuli Egyezménnyel új eszköz került a kezünkbe, amellyel hatékonyan felléphetünk a nők elleni erőszakkal szemben. Az alábbi négy területen kell változást elérni: megelőzés, áldozatvédelem, bírósági eljárás, és átfogó szakpolitika. Az államoknak ebből a szempontból felül kell vizsgálniuk a teljes jogi környezetet, az új jogszabályok végrehajtásában pedig részt kell vállalniuk a minisztériumoknak, hatóságoknak, valamint a civil szervezeteknek. Az aláíró országok vállalják, hogy felállítanak egy koordinációs testületet, amely monitorozza az egyezmény egyes cikkeinek végrehajtását. Ezen túlmenően társadalmi szintű attitűdváltásra van szükség a nemi szerepek tekintetében; ehhez megfelelő oktatási anyagokat kell kidolgozni minden korcsoport számára, növelni kell a tájékoztatásra fordított forrásokat (hol, hogyan kaphatnak segítséget az áldozatok), és nem utolsó sorban, a médiának is változtatnia kell azon, ahogyan a nőket megjeleníti.

Bántalmazás esetén az áldozatoknak azonnali segítséget és támogatást kell nyújtani. Az elkövetőkkel szemben az állam köteles bevezetni az (azonnali) távoltartás intézményét, valamint garantálni, hogy a gyermekelhelyezési perekben a nők elleni erőszak tényét figyelembe veszik. A szakemberek számára megfogalmazott ajánlások között szerepel az “áldozatközpontú” megközelítés a bírósági eljárás során: pl. jogi képviselő jelenléte a tárgyalóteremben, várakozás külön helyiségben való biztosítása.

A PATENT jogásza, Dr.Stummer Vera, ezután az egyesület bíróságmonitorozási programjának tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel. Közel 50 önkéntes vett részt az egyéves projektben, amely kifejezetten a párkapcsolati erőszakkal érintett bírósági ügyek tárgyalásainak laikus megfigyelésére irányult. A monitorozást végző önkéntesek a kezdetektől a bíróság ellenállásába ütköztek, mivel a szervezet nincs hozzászokva a nyilvánossághoz. Például a tárgyalási jegyzék nem közérdekű adat Magyarországon, tehát nem lehet tudni, hogy mikor tartanak “kapcsolati erőszak” ügyekben tárgyalást. További problémát jelentett, hogy a bírók általában, mindenféle indoklás nélkül késtek a tárgyalásokról, ami azon túl, hogy a hatalmi helyzettel való visszaélésként értelmezhető, a gyakorlatban a bántalmazott kiszolgáltatottságát eredményezi. A folyosói várakozások közben gyakori a verbális és fizikai erőszak, vagy befolyásolás az elkövető részéről.

“A felek megérkeztek, a vádlott leül a sértett lánya mellé, és „jópofizik”, tudván, hogy az anya szívéhez a gyerekein keresztül vezet az út, és próbálja manipulálni az anyát, hátha visszavonja a vallomását.” – írja az egyik monitorozó a jelentésben.

Az önkéntesek által megfogalmazott általános tapasztalat, hogy a tárgyalások során a bántalmazás láthatatlan marad. A bíró nem kíváncsi a nő vagy a gyerek által elmondott (fizikai és szexuális) bántalmazásokra, az elhelyezési perekben figyelmen kívül hagyja azokat. Sőt, sok esetben a gyermeket a bántalmazó apával való kapcsolattartásra kötelezi. Jellemző, hogy a bíró a bántalmazottal rendszeresen lekezelően beszél, nyíltan az áldozatot hibáztatja, viselkedésével a bántalmazó hatalmi pozícióját erősíti. A bíró gyakran rendreutasító, megalázó kérdéseket tesz fel az áldozatnak: pl. kapcsolattartás “most már szerdán se legyen? és később hétvégén se legyen?” Vagy: “hát ez nem jó válasz…” Ezzel szemben a másik felet nem érte ilyen inzultus. Ő nyugodtan fogalmazhatott, ahogy akart: a felperes “nekem jött”, “sipítozás volt”, a felperes “kellően felhúzta magát, és kiköpött”. – áll a jelentésben.

Az áldozattal inkább lekezelő. Nem engedi, hogy végigmondja a dolgokat. Őt hibáztatja, hogy következetlen. A jegyzőkönyv diktálása során pontatlanul is diktál fel. A távoltartást nem rendeli el a bírónő. Azt mondja, nem ez a megoldás.”

A bíró gyakran magáévá teszi a társadalmi sztereotípiákat, a családon belüli erőszakot magánügyként kezeli.

 “A bírónő azt mondja, inkább a bántalmazónak fogná szívesen a pártját. Szerinte a feleség provokál. Szerinte a lelki terror nem bántalmazás…”

“A bírónő meg van győződve arról, hogy nem a bíróságnak kell megoldani a családi problémákat. Ezt a bántalmazottal is közölte a per során.”

A monitorozás tapasztalatai alapján a PATENT ajánlásokat fogalmazott meg egyetemeknek, jogalkotóknak, és jogalkalmazóknak egyaránt. (Bővebben ld. a kiadványt)

Dr Joanna Goodey, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Szabadság és Igazságszolgáltatási Főosztályának vezetője az FRA által végzett reprezentatív felmérés eredményeiről számolt be, kitérve a magyarországi adatokra is. A felmérésben 28 tagállam vett részt, országonként 1500 nőt kérdeztek ki személyesen, összesen 42.000 emberrel készítettek interjút. Az összesített adatok szerint minden harmadik nő elszenvedett már (legalább egyszer) fizikai és/vagy szexuális erőszakot 15 éves kora óta. Az európai nők 22% esett áldozatul fizikai vagy szexuális erőszaknak a partnere által, 11% tapasztalt meg szexuális erőszakot valamilyen formában, és 5%-ukat megerőszakolták már életük során. A sokkoló adatokat ráadásul nem homályos, hanem nagyon is konkrét kérdésekkel nyerték. (pl. a fizikai erőszakról, ahol 31% válaszolt igennel: történt veled olyan, hogy valaki “meglökött, megpofozott, kemény tárgyakat dobott feléd, megrángatta a hajadat, ököllel vert, megrúgott, megégetett, megpróbált megfojtani, megvágott, megszúrt, meglőtt, beleverte a fejedet valamibe.”) A magyar adatok nagyjából megegyeznek az EU átlaggal a “fizikai és/vagy szexuális erőszak jelenlegi vagy volt partner által” kérdésben (21 és 22%), a pszichológiai erőszak (lelki terror) vonatkozásában viszont kiugróak a hazai eredmények (29% és 23%). Ez utóbbi azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen minden harmadik magyar nőt tart lelki terror alatt jelenlegi partnere.

Hogyan használhatjuk ezeket a párkapcsolati erőszakkal összefüggő adatokat?- tette fel a kérdést Goodey. Ha tudjuk, hogy minden hatodik nő, aki fizikai vagy szexuális erőszaknak volt kitéve a párkapcsolatában, a kilépés után továbbra is erőszakot szenved el, akkor az áldozatvédelmi gyakorlatot ennek fényében kell megtervezni. Az adatokból az is kiderül, hogy sokan inkább orvoshoz fordulnak bántalmazás esetén, a rendőrségen viszont nem tesznek bejelentést, ezért indokolt lenne az orvosok ilyen irányú képzése.

Wirth Judit, a NANE munkatársa a Vodafone támogatásával megvalósult programukról beszélt, melynek keretében néhány bántalmazás veszélyének kitett nő mobil vészjelző készüléket kapott, amely gombnyomásra riasztja a rendőrséget. A program hasznos, mert több potenciális elkövetőt visszatart a bántalmazástól, ugyanakkor a hatóság részéről negatív tapasztalatai vannak a készüléket használó nőknek: a rendőrök vagy nem mennek ki a riasztásra, vagy ha igen, nem indítanak hivatalból eljárást a bántalmazó ellen, nem adnak ki ellene távoltartást, és nem egy esetben kioktatták a bántalmazott nőt hogy miért riasztott. Wirth Judit beszélt egy másik, erősen pénz- és erőforrásigényes projektjükről is, amelyben a bántalmazó apa által sokszor szándékosan lerombolt, vagy a családon belüli erőszak miatt megromlott anya-gyerek kapcsolatokat építették újjá terápiás kutyákkal való közös foglalkozások keretében, melynek köszönhetően a gyerekek önbizalma megnőtt, édesanyjukkal való kapcsolatuk javult. Azonban a programnak már vége, a bántalmazás pedig folytatódik.

Cserháti Éva, a KERET Koalíció, és a gyerekkori szexuális abúzus áldozatainak jogaiért dolgozó Muszáj Munkacsoport képviseletében a gyerekek ellen elkövetett szexuális erőszak kapcsán ismertette az adatokat, miszerint az áldozatok 85% lány, az elkövetők 85%-a pedig férfi. Cserháti Éva felhívta a figyelmet a honlapjukon összegyűjtött, az elkövetők mentegetésére gyakran felhozott kijelentésekre, amelyeket a Munkacsoport tételesen cáfol. A szexuális erőszak minden esetben a hatalomról szól, és mindig az elkövető döntése.

A rendőrség és a bíróságok sem könnyítik meg a nők bántalmazása elleni küzdelmet from atlatszo.hu on Vimeo.

Sáfrány Réka és Balogh Lídia, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkatársai a sajtó felelősségére és feladataira hívta fel a figyelmet a nők és gyerekek ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatban. Negatív példaként emelték ki a rendőrségi közlemények rendkívül bulváros, sokszor az áldozatokra nagymértékben sértő, és a bűncselekmény súlyát csökkentő szóhasználatát, és a nemrégiben nagy botrányt keltett rendőrségi spotokat. Felhívták a résztvevők figyelmét a “Genderetikus újságírás és médiavállalati alapelvek” című kézikönyvre, majd a legfontosabb tudnivalókat összegezték belőle: Az újságíróknak bántalmazott nővel készített interjú során anonimitást kell biztosítaniuk, és biztonságos körülményeket kell teremteniük az áldozatnak, kerülniük kell az áldozathibáztatást, a szexizmust, az ítélkezést, a számonkérően is értelmezhető „Miért?” kérdést, és gondosan kell a cikk képi és zenei illuusztrációját megválasztani. Fontos az elkövetők láthatóvá tétele, tehát tényszerűen írni kell róluk a cikkekben, mert ők nem arctalan rémek, hanem köztünk élő, átlagos emberek, akiken nem látszik, és környezetük általában nem tudja, és nem is gondolná, hogy borzalmas bűncselekményt követtek el. Szintén fontos minden témába vágó cikk során a nők informálása azokról a szervezetekről (pl. Patent, NANE), amelyek számukra segítséget nyújtanak pszichikai, fizikai, nemi erőszak elszenvedése után.

 

Erdélyi Katalin – Vitrai Barbara

 

 • Állam-vizsga

  Könyörgöm ne mossuk már össze az adóparadicsom és az off-shore fogalmát! Monaco is adóparadicsom, mégse basztatja senki. Nem azzal van baj, hogy eleve alacsonyak az adók emiatt olyan cégeket vonz be az állam akiknek végülis kuka mindegy hova van bejelentve, hanem azokkal az off-shore-t megengedő államokkal, ahol a banki szabályozások annyira lazák, hogy nem átláthatóak/visszakövethetőek/nyomozhatóak a cégek/bankszámlák tulajdonosai.
  Baromi egyszerű lenne ám a megoldás. Létre kell hozni egy olyan felső bank szabályzást, hogy a bankok közötti tranzakciókat limitálják abban az értelemben hogy egy bank olyan banknak utalhat csak pénzt ami megfelel az átláthatósági feltételeknek. Ennyi. Csak hát ugye nem kell mondani mennyi politikust érintene ez hátrányosan…

 • Zoltanius

  Tudomásom szerint a kormánypártok – akarom mondani Orbán miniszterelnök – nem azért szavazott Juncker ellen, mert az luxemburgi regnálása alatt adóparadicsomot támogatott a hazájában, hanem azért, mert Orbán szerint nem szállt szembe a szerint Magyarországot – szerintem annak kormányzatát – ért EU inzultusokkal, és Orbánnal szemben a további, mélyebb integrációt támogatja, ami ellenkezik Orbán EU-szkeptikus politikájával.

  • Zoltanius

   És igen, ebben 26:2 arányban maradt alul Orbán a többi országgal szemben. Bizonyára a 26 miniszterelnököt nem zavarta a luxemburgi adóparadicsom, vagy esetleg mindannyian olyan “piaci fundamentalista talibánok” mint Orbán hazai ellenzéke (mínusz zöld LMP, mínusz szélsőjobboldali nácik).

  • Jules001

   Orbán nem EU szkeptikus, hiszen nem célja az EU-ból való kilépés. Csak egyszerűen sérti az igazságérzetét az EU megkülönböztető cseszegetése. Meg még vagy 7 millió emberét. Amíg az MSZP és a DK létezik addig lesznek akik az országot lejáratják az egyéni céljaik érdekében. És olyan kevés aggyal rendelkező közgazdasági és politikai analfabéták, akik egy követ fújnak velük. Filozófiájuk az irigység filozófiája, mert kívül rekedtek a társadalmat vezetők körén, és csak azért, mert nem kellenek az embereknek. Lásd: Április 6.-a.

   • ns222

    Ja pl. volt egy ilyen Orbán nevű is aki elítéltette Magyarországot.
    http://archivum.magyarhirlap.hu/belfold/orban_viktor_bemondasara8221_biralt_a_cdi.html

   • István Tamasi

    Ki járatja le hazánkat például baltás gyilkos szabadonengedésével meg ázsia despotákhoz dörgölődzéssel? Ja hogy Szoszialista Mutyisztán vezére! És olyan kevés aggyal rendelkező közgazdasági analfabéták akik egy követ fújnak vele és akiknek tetszik hogy ötödik éve nincs számottevő termelőberuházás – ami tényleges új munkahelyeket jelentene- hazánbkbvan.

    • Jules001

     Tamási Úr!Ön rendkívül siralmasan, bekötött szemmel és bedugott füllel élheti az életét, ha komolyan gondolja amit írt. Legalább újságot olvasna néha, vagy a Tv-ben nemcsak a meccseket nézné meg. Persze újság alatt nem a “baloldali” hecclapokat értem. A jó öreg Churchil mondta: “egy országnak nincsenek barátai, csak érdekei” És a FIDESZ az országot ezek figyelembe vételével vezeti. De ez Önnek magas.dr. B.C.
     — Eredeti üzenet —
     Feladó: Disqus <notifications@disqus.net>Címzett: <maupassant01@citromail.hu>Elküldve: 2014. július 9. 14:5Tárgy : Re: New comment posted on Juncker az offshore király – második felvonás
     Settings A new comment was posted on atlatszo.hu István Tamasi Ki járatja le hazánkat például baltás gyilkos szabadonengedésével meg ázsia despotákhoz dörgölődzéssel? Ja hogy Szoszialista Mutyisztán vezére! És olyan kevés aggyal rendelkező közgazdasági analfabéták akik egy követ fújnak vele és akiknek tetszik hogy ötödik éve nincs számottevő termelőberuházás – ami tényleges új munkahelyeket jelentene- hazánbkbvan. 8:05 a.m., Wednesday July 9 Reply to István Tamasi István Tamasi’s comment is in reply to Jules001: Orbán nem EU szkeptikus, hiszen nem célja az EU-ból való kilépés. Csak egyszerűen sérti az igazságérzetét az EU megkülönböztető cseszegetése. Meg még vagy 7 millió … Read more You’re receiving this message because you’re signed up to receive notifications about replies to disqus_rZS5RIkvLY. You can unsubscribe from emails about replies to disqus_rZS5RIkvLY by replying to this email with “unsubscribe” or reduce the rate with which these emails are sent by adjusting your notification settings.

     • István Tamasi

      Egy öreg alkesz /W.Churchil/ idézgetése helyett talán megpróbálhatná konkrét tényekkel cáfolni amit írtam! Például, hogy nem számít-e hazánk lejáratásának hogy Szotyialista Mutyisztán vezérének baltás gyilkos szabadonengedése meg ázsiai desppotákhoz dörgölődzés miért ne lenne hazánk lejáratásda? Vagy hogy a sokat szidott gyurcsány /nem vagyok feltétlen híve/ által idehozott Mercedes gyár és az Audi bővítés óta az elmúlt 4-5 évben azaz a mutyivezér uralkodása alatt milyen jelentős új termelőberuházás -és azzal együtt számotztevő új munkahely – létesült? Bizony nagyon siralmasan élheti az életét az aki ócska narancsos brossúrákból veszi a szellemi táplálékát!

   • Zoltanius

    Kívül rekedtek a társadalmat vezetők körén… Ez nagyon komenista megfogalmazáss az ellenzéki oldalnak, ami minden demokráciában a politika része, csak az olyan autoriter, egyeduralomra törő vezetés esetén nem, mint pl. Magyarországon. Ezen az alapon pár éve még a Fidesz volt hazaáruló az EU-ban, amikor gyalázta az akkori kormányzatot…

    • Jules001

     Varga Úr!!Siralmas amit ír, Ön valószínűleg nem magyar, vagy bekötött szemmel és bedugott füllel éli az életét. Nem a kormány ellensége a hazaáruló, hanem az aki kinyalja az ország és magyar nép ellenségeinek seggét. Mint pl. Ön is.dr. B.C. — Eredeti üzenet —
     Feladó: Disqus <notifications@disqus.net>Címzett: <maupassant01@citromail.hu>Elküldve: 2014. július 9. 16:49Tárgy : Re: New comment posted on Juncker az offshore király – második felvonás
     Settings A new comment was posted on atlatszo.hu Varga Zoltán Kívül rekedtek a társadalmat vezetők körén… Ez nagyon komenista megfogalmazáss az ellenzéki oldalnak, ami minden demokráciában a politika része, csak az olyan autoriter, egyeduralomra törő vezetés esetén nem, mint pl. Magyarországon. Ezen az alapon pár éve még a Fidesz volt hazaáruló az EU-ban, amikor gyalázta az akkori kormányzatot… 10:48 a.m., Wednesday July 9 Reply to Varga Zoltán Varga Zoltán’s comment is in reply to Jules001: Orbán nem EU szkeptikus, hiszen nem célja az EU-ból való kilépés. Csak egyszerűen sérti az igazságérzetét az EU megkülönböztető cseszegetése. Meg még vagy 7 millió … Read more You’re receiving this message because you’re signed up to receive notifications about replies to disqus_rZS5RIkvLY. You can unsubscribe from emails about replies to disqus_rZS5RIkvLY by replying to this email with “unsubscribe” or reduce the rate with which these emails are sent by adjusting your notification settings.

     • Zoltanius

      Na, végre megérkeztünk a mindenkori legfőbb érvhez, miszerint, aki nem èrt egyet a rezsimmel, az nem magyar… és a magyarsàg ellensège. Én pedig ezt tartom szànalmasnsak.

 • Jules001

  Ez a Junker valószínűleg az élet filozófiájának tekinti azt a magyar közmondást: “Amit szabad Jupiternek azt nem szabad az ökörnek!” Igaz ugyan, hogy az áru és a tőke szabad áramlását elrendelő bekezdésekben nincs benne “az azonos feltételeket biztosító államokba” félmondat. El kell érni, hogy benne legyen, mert rengeteg adóbevételtől fosztja meg a tagállamok tucatjait.
  Az inkorrekt előnyszerzést kiküszöbölendően mi bevezethetnénk a védővámokat, illetve olyan szabályokat, amit a konkurens árú nem tud teljesíteni. Ekkor a magyar termelő védve lenne, ami most hiányzik. Az MSZP és a DK állásfoglalásával kapcsolatban ne legyenek illúzióink, ezek e görények mindig a magyar érdekek ellen fognak szavazni, hiszen az alap filozófiájuk, hogy minden rossz, amit nem ők találtak ki. Hiszen a fő cél a húsosfazék visszaszerzése, “hagy lopjunk már úgy mint régen” című nótára.

  • Zoltán Pogátsa

   Kérlek ne görényezz senkit! Lehet erős jelzőt, de ne uszítót. Köszönöm

   • Gyorgy G. Horvath

    (Talán nem kellene nickeket engedni – vagy +kérhetnéd a zúriembert, hogy miután kivágtad, írja meg elfogadhatóan a mondanivalóját – már ha van neki.)

 • István Tamasi

  Jules és Quercus funkcionális analfabéták. Nem tudják elolvasni az EU alapító okiratának első mondatát. Azonkívül közgazdasági analfabéták is, mert a szűk agyukkal nem jutnak el odáig, hogy védővámok alkalmazása a másik oldalon is védővámok bevezetésével jár azaz vámbevétel az ablakban /ezen két analfabéta kedvéért: a vámok a beszállító ország árbevételét csökkentik/ viszont az egész a gazdasági kapcsolatokat, a gazdaság fejlődését gátolja.

  • Zoltán Pogátsa

   István, győzd meg őket, nem segíti a vitát, ha csúfolod őket. :)

   • István Tamasi

    Részben elfogadom a kritikádat, de láthatod, hogy cáfoltam is őket. Abban viszont nem hiszek, hogy meggyőzhetők lennének /azt is láthatod, hogy megpróbáltam – sikertelenül/.

   • Quercus

    Talán az egyetlen blog a neten, ahol civilizált, emberi hangnemben folyik a kommentelés, a Határátkelő. Ott viszont nem igazán lehet közgazdaságról, jogról polemizálni.

    Szeretném hinni, hogy itt igen.

 • István Tamasi

  Végighallgattam Róna Péter előadását. Az első felében mai szóhasználatokkal szépen elmondta a kapitalizmus marxista és részben leninista kritikáját, amivel egyébként teljesen egyetértek. A második felében az EU-val foglalkozott és az EU helyzetének elemzésében is nagyon sok igazat és jót mondott. Megoldási javaslattal nem igazán állt elő és – ami a mi kis üzenetváltásunkat illeti – egyáltalán nem említette, de még csak nem is célzott arra, de előadásából még csak nem is kikövetkeztethető, hogy nekünk /és az EU periféria országainak/ vámokat kellene bevezetni a centrumországokkal szemben. Úgyhogy fenntartom a véleményem, hogy funkcionális és közgazdasági analfabéta vagy. Ez így igaz quercuska.

  • Gyorgy G. Horvath

   Nem vagyok biztos benne, de tán Pogi ajánlotta Rodik: A globalizáció paradoxona c. könyvét. Sok vitathatót és hibás dolgot is ír a szerző, de ez most más téma. Ami ide illik: ő a védővámok híve – ámde néhány kritériummal: mindenek előtt fejlett (s így min. polgári demokratikus) demokratikus országok esetében ajánlja, s akkor is csak egy átmeneti állapotra, amíg az adott ország alkalmazkodni tud a követelményekhez. Pontosan nem definiálja, hogy mit is ért “országon” – ugyanis említi az USA-t, Kínát, s az EU esetében megengedő a belső piaci korlátok teljes lebontásában is. Demokratikusnak pedig azért kell lennie, hogy meg tudjon – érvek alapján – egyezni a többi országgal, hogy miért is tart fenn, vezet be védővámokat. Ez ugyanis kölcsönös dolog.
   Nem hiszem, hogy egy ilyen kicsi, eleve nyitott gazdaságban túl nagy lehetne a védővámok szerepe – nagy kérdés, hogy mit hozna, ugyanakkor az “ellentételezés” mit vinne.
   Persze, 1990-ben lehetett volna tervezettebb az átmenet – de nem rosszabb helyzetben voltunk, mint a csehek és a lengyelek, nekünk egyből adósság-kezeléssel kellett kezdenünk, illetve nem tudtuk kivédeni a SZU összeomlásából adódó helyzetet (mert lehetett volna hitelezni nekik, vagy a korábbiaknál azért minőségibb termékekkel megjelenni, stb.)
   Valójában az egész EU csatlakozás az átmenetről kellett volna, hogy szóljon – s a felkészülésre kellett volna kihasználni a derogációkat, de ellazsáltuk.
   Viszont azóta is megy a vita: hol az EU-hoz akar fordulni valaki, ha éppen úgy esik jól, hol az EU-t kárhoztatja a túlzott centralizációért.
   Luxemburg szerintem sem igaz offsór – de ha annak tekintjük, akkor ennek az állapotnak a megszüntetése egységes EU fiskális szabályozásért kiált.

 • István Tamasi

  Korábban egészen másról beszéltél mégpedig vámokról. Idehoztad a R.P. előadást mintha R.P. is a vámok visszaállítását szorgalmazná. Egyébként akár vámrendszerrel, akár az “áruk, pénz és szolgáltatások szabad áramlásá”val mindenképpen újgyarmatosítottak volna bennünket. Vagyis a vámokról szóló hablatyolásod nem más, mint mellébeszélés. Visszatérve korábbi hsz-edre: valóban nincsenek észérveid.

 • István Tamasi

  – EU-n kívül még ennél is kevesebb esélyünk lenne a felzárkzásra.
  – Lehet, hogy naív elképzelés, de talán hatékonyabban, gazdaságosabban kellene felhasználnunk az EU-s pénzeket és nem engedni, hogy csókosok ellopják.
  – Szerintem alapvetően hibás volt a rendszerváltók azon elképzelése, hogy Mo-ot a fejlettek csavarhúzós bedolgozójává tették.
  – A felzárkózás alapvertő és elengedhetetlen feltétele egy ilyen természeti kincseket nélkülöző ország számára az oktatás fejlesztése. Ezt több ország példája bizonyítja. Ezztel szemben ez a mutyiqrmány éppen hogy szétveri, lezülleszti az oktatást. Így nem hogy felzárkózás, hanem még nagyobb leszakadás lesz a sorsunk.
  – Lehet, hogy nincs igazam, de az euró mielőbbi bevezetése is segítene azzal, hogy bekerülnénk a belső körbe és ott a belső piac kiegyenlítő hatása is segítene bennünket.
  – Ami az úniós minimálbért illeti: Ez bizony a “még több Európát” azaz még több hatalmat Brüsszelnek a része. Ezzel egyet is értek, mert véleményem szerint e nélkül egész Európa lemarad és mi még annál is jobban.

 • Jules001

  Quercus!Ha nem bekötött szemmel és bedugott füllel élnéd az életed, nem firkálnál ilyen ostobaságokat. Néha olvassál már egy kicsit, és ne csak írj.. …Úgy látszik az elért eredményekről csak Te nem értesültél. Egyszóval: butuska vagy……..dr. B.C.
  — Eredeti üzenet —
  Feladó: Disqus <notifications@disqus.net>Címzett: <maupassant01@citromail.hu>Elküldve: 2014. július 9. 13:37Tárgy : Re: New comment posted on Juncker az offshore király – második felvonás
  Settings A new comment was posted on atlatszo.hu Quercus “Az inkorrekt előnyszerzést kiküszöbölendően mi bevezethetnénk a védővámokat,”Ezt már a gengszterváltáskor meg kellett volna lépni a volt szocialista országok tekintetében. Meg még egy jó pár piacvédő intézkedést. Ehelyett a neoliberális gazdaságpolitikát választottuk. A z eredmény ismert. 7:37 a.m., Wednesday July 9 Reply to Quercus Quercus’s comment is in reply to Jules001: Ez a Junker valószínűleg az élet filozófiájának tekinti azt a magyar közmondást: “Amit szabad Jupiternek azt nem szabad az ökörnek!” Igaz ugyan, hogy az áru … Read more You’re receiving this message because you’re signed up to receive notifications about replies to disqus_rZS5RIkvLY. You can unsubscribe from emails about replies to disqus_rZS5RIkvLY by replying to this email with “unsubscribe” or reduce the rate with which these emails are sent by adjusting your notification settings.

 • http://igyirnankmi.atlatszo.hu alkotmanyjogaszok

  abból a helyzetből, hogy pénzügyi szabályozási trükkökkel a belső piacon előnyt szerezhessen az ország, és cégmágnes legyen, mint Luxemburg, két irányba van kiút: a védővámos-áttelepülési korlátozásos/forrásadóztatásos vonal az uniós szabadságokon áthágva leépíti az integrációt, a szabályozás egységesítése (az adóparadicsomi vagy ahogy a blog nekem szokatlanul szinonímaként használja, az offshore lehetőségek kizárása, az adóverseny kizárása vagy drasztikus korlátozása) meg az integráció erősítése felé mutat. amennyire látom, a pénzügyi szabályozás csak egy (igaz, nagyon erős) faktor a modellben, kell mellé barátságos adórendszer és kiszámítható állam is. érdekes lenne tudni pl. Gattyán őszinte véleményét, hogy miért telepítette ki a ténylegesen működő cégét munkavállalókkal együtt és miért pont Luxemburgba.

  szerintem meg amúgy az legitim, piaci fundamentalista talibanizmus nélkül is felvethető kérdés, hogy Juncker személyét érdemes-e ennnyire ezzel a problémával egy az egyben összekötni (nem, mintha ő a luxemburgi sajátos gazdasági modell lebontásáért bármit tett volna nemzeti politikusként, de Merkel nem ezért állt mögé, hanem mert annak alapján, amit az uniós szinten nyújtott, alkalmasnak látta a feladatra, én pl. elég igazságtalannak látnám, ha elsősorban azzal érvelnének majd a jövőben Orbán Vikor bizottsági elnöksége ellen, hogy de hát ő magyar miniszterelnök volt, és a magyarok szétlopták az uniós támogatásokat). ennyiben az érvelés csak egy kicsit erősebb annál, hogy Juncker azért nem, mert Reding is luxemburgi.

  • Zoltán Pogátsa

   Na de kollega, ez az ember penzugyminiszter volt ott, majd miniszterelnok :)))

   • http://igyirnankmi.atlatszo.hu alkotmanyjogaszok

    tudom. éppen ezért hoztam az orbánviktoros példát. árnyalatok, kolléga, árnyalatok. :)))

   • Gyorgy G. Horvath

    Akkor még Jean-Claude Saulusnak, ma pedig már Jean-Claude Paulusnak hívják.

 • Quercus
 • Cimilla Váczy

  Nálam az ABBYY11 (“ezem” van) a nyerő, a 4. próbát IS kiállja, bár valóban érdemes végigfuttatni az ellenőrzést, mielőtt doksiba menteném. Szerintem megéri az árát.

 • Vidéki

  A híres nevezetes Kurt Waldheim is úgy járt, mint Vida Ildikó. Őt is Kitiltották az USA-ból.

  Kurt Waldheim 1945-től diplomata volt. 1948–1951 között a párizsi nagykövetség titkára volt. 1951–1955 között a Külügyminisztérium személyzeti osztályvezetője volt. 1955–1956 között Ausztria állandó ENSZ-megfigyelője. 1956–1958 között ottawai követként, 1958–1960 között pedig nagykövetként dolgozott. 1960–1964 között a Külügyminisztérium politikai főigazgatója volt. 1964–1968 illetve 1970–1971 között állandó ENSZ-képviselő volt. 1965–1968 illetve 1970–1971 között az ENSZ Világűr Bizottságának elnöke volt. 1968–1970 között külügyminiszter volt. 1971-ben köztársasági elnök-jelölt volt. 1972–1982 között az ENSZ főtitkára volt. 1982–1984 között a washingtoni Georgetown Egyetem diplomáciakutató vendégprofesszora volt. 1982–1985 között az Interakció Tanács elnöke volt.

  1986–1992 között Ausztriában köztársasági elnökké választották. Hiába volt olyan pompás pedigréje, erre ráfázott.

  Waldheim elnökké választása “nemzetközi” felháborodást váltott ki.
  A Zsidó Világkongresszus arra kérte az USA-t, hogy helyezze “watch list”-re, azaz figyelőlistára Waldheimet, ám háborús bűneire – ha voltak ilyenek – azóta sem derült fény. Az USA mindenesetre 1987-től nem engedte be területére az osztrák államfőt.

 • Vidéki

  Vida Ildikó esete Dürrenmatt “Az öreg hölgy látogatása” című drámáját juttatja eszembe.

  Clara Zachanassian asszony sok év után mérhetetlenül meggazdagodva visszatér
  megutált és lepusztult szülővárosába.

  A polgárokat támogatása megcsillantásával
  megpróbálja rávenni arra (végül sikeresen), hogy öljék meg régi, meggyűlölt
  szeretőjét.

 • Bálint László Hatfaludy

  V.I. .t NEM LEVÁLTOTTÁK, ahogy az USA “ideiglenesen hazánkban tartózkodó” ügyvivője “baráti sugallatára” rámozdulók hangosan követelték az utcán meg a sajtóban, hanem – legalább is a dokumentáltak alapján- saját kezdeményezésű LEMONDÁS, aminek benyújtása után nem kérték fel arra, hogy elhatározását az ország érdekében megmásítva, maradjon tovább a helyén.(Mert még ezt is lehetett volna csinálni, a színjátékba minden belefér!)
  A lemondás nyilvánosságra hozatalát is akkorra időzítették, amikorra jónak látták ODAFÖNT. Szerintem ez egy jól megtervezett koreográfia szerint sorra került sikeres előadás volt, még ha sokaknak most nem is tetszik.

 • Péter István

  Pedig, az utóbbi években a NAV kiválóan teljesített, az előirányzott és esedékes adókat, illetékeket hiánytalanul beszedték, sőt még túl is teljesítették. Magyarország belső és külső ellenségeinek éppen ez volt az egyik gondjuk, ezért dobták be a korrupcióval történő rágalmazás csodafegyverét.

  • Qputyin

   Már az illetékes EU-s szakemberek vizsgálják a leállított NAV nyomozások hátterét. Most már 5 éve Orbán a hibás ! Horváth András zöld dossziéja talán mégis meghozza a várt eredményt. Üdv.

 • Qputyin

  Kinek a kezét vágja le Pokorni Zoltán?
  http://napifix.hvg.hu/2012/02/02/kinek-a-kezet-vagja-le-pokorni-zoltan/

  Nos Vida Ildikó remélem készített listát aminek első neve Orbán Viktor a stróman zsonglőr.

 • Starlord

  Na látjátok, alig 50 millió állatot engedtek be, és máris így néz ki a statisztika! Ha megnézed a svéd statisztikát is, akkor rájössz, hogy ott van talán a legtöbb nők ellen elkövetett erőszakos cselekmény.

  De tán csak nem gondoljátok, hogy a pedáns svéd emberek erőszakolják halomra a nőket?!

  Ezért is akarják beengedni a többit, hogy az európai férfitársadalmakat tudják meggyalázni az iszlám nőértelmezés miatt.

  Kivágunk minden állatot európában, és máris szebb statisztikák lesznek!

 • István Nagy

  Szánalmas próbálkozás srácok…
  A nézeteiket valló nyugati európai vezetők azok, akik az etnikai alapú adatgyűjtést sikeresen eltörölték szinte mindenhol. Így aztán csak pár szilánkot talál az ember: pl arról, hogy 2005-ig, amíg Svédországban végezhettek etnikai, migránsokra is kiterjesztett adatgyűjtést, azt találták, hogy a legalább két év börtönt kapott nemi erőszakot elkövetők 80%-a volt nem európai bevándorló.
  Érzitek milyen kellemetlen adat ez? A túlreprezentáció ebben az esetben valami laza hússzoros volt az őslakos hímekhez képest.
  Most Köln kapcsán derült ki, hogy húsz éve a törökök közül került ki a legtöbb erőszakoló- csak a fajtátok miatt ezt nem lehetett közhírré tenni. Vagy ott van Rotherham, Ez a barátságos angol város, ahol pakisztáni migránsok ipari méretekben törték be és prostituálták a fehér kislányokat 12-18 éves korig. Csak abban a városban tíz év alatt 1400 ilyen eset volt. Tudtok hasonló statisztikát békeidőben fehér kaukázusi európai férfiakról?

 • István Nagy

  Látom szeretitek a statisztikát, világítsuk meg máshonnan a kérdést.
  Kölnbe 2015-ben tízezer migráns érkezett, melyek közel 70%.-a volt potenciálisan erőszakoló férfiember. Szilveszter estéjén ezer közülük majd ezer,majd ezer német nővel erőszakoskodott. Ez azt jelenti, hogy a migráns hímek közel 15%-a érkezését követően fél éven belül erőszakos cselekményt követett el. Ha lehetek akkora demagóg fasz, mint e poszt szerzője, akkor azt mondom, hogy ehhez a teljesítményhez egy fehér európai átlagembernek egy teljes élet szükséges.
  Értitek?

 • Starlord

  Emellett itt az ideje szembenézni azzal, hogy aki a bevándorlás politika támogatója, az a saját családjának és saját népének sonderkommandosává válik. Ezért beszélnek ezek ennyit a holokausztról, nem arról beszélnek mi történt anno, hanem arról hogy ők mit csinálnak a jelenben.

  Ők az igazi nácik és te leszel az a Saul nevű sonderkommandós aki a saját népét és családját temeti majd el amennyiben nem kapcsolsz időben…

  A fasizmus erre természetesen nem lehet sem megoldás sem válasz, sőt erre is gondoltak, hogy az is a hasznukra lenne… Viszont tudnunk kell tisztában kell vele lennünk, hogy ők az igazi nácik és hogy mire lehet ezektől a liberális náci politikusoktól számítani, hogy mi a valódi céljuk.

 • Vipera01

  És? Már 2014-ben is túl sok migráns volt Európában. A nemi erőszakok számának megugrása nem tavaly kezdődött.

 • Veronika Wágner

  ez a rezsibiztos egy degeneralisszimó!!!

 • Mongol Janos

  …igen…ez a patkány a hibás…mert olyan légkört teremtett amit ha a gondola.hu-ra klikkeltek,elolvashattok….az elévült bűntettéröl….javaslom

 • DarkStroke

  Köszi a videót, és majd mikor létrejön egy újabb szervezet, az megint kap majd 10%-t mint az együtt-pm, és megint összefogásra lesz szorulva. Vagy inkább Orbán 2018-2022-ben is? Ja, jó. Akkor legyen úgy. Gyurcsány megkerülhetetlen, az MSZPnek meg ha tetszik ha nem jelenleg is 11-12%a van.

  A videó egy része amúgy szimpla hazugság, kezdeném például azzal, hogy könnyű úgy bemutatni október 23-t, hogy csúnya rendőrök, de amikor azok a békés tüntetők bazdmeg tankot szereztek meg 30 kilós kockaköveket dobáltak a rendőrökre akkor az úgy gondolom oké.

  Szóval ezzel a videóval annyit értek el, hogy tovább osztjátok az embereket. Tessék eldönteni: a fasiszta Orbán, a hungarista Vona, vagy a demokrata Gyurcsány. Erről szól a mese. …és mivel az átlátszót javarészt demokraták olvassák, így az ő kedvüket veszitek el, nem a fideszbirkákét-> kevesebb aktivitás->még nagyobb letargia->apátia – ezt akarjátok? Akkor csináljatok még ilyen sok szép videót. Hajrá.

 • Flobeer

  Kurva nagyot csalódtam Bodokyban, hogy ez a szelsőséges uszító csehszlovák kém az Átlátszón írhat..

 • John Aybier

  Lehet Bayert támadni, de ő azt mondja ki, amit uszítás nélkül is sokmillióan gondolnak, csak nem élőben mondják ki vagy nem kerülnek olyan helyzetbe. Ilyenkor nem azt kellene fikázni, aki kimonjda, hanem azon kellene elmélkeni, hogy miért gondolják így az emberek, mert ha ez nem történik meg, és nem lesz változás, akkor majd hirtelen pofánverve fogaidat köpködve találod magad, és nem fogod érteni, hogy miért gyűlölnek az emberek.

  • Innovált kutyák

   azért álljunk meg: attól, hogy ez a csehszlovák kém egy tenyérbe mászó pökhendi troll, nem következik, hogy Bayernak igaza lenne. Nem azt mondja, amit az emberek gondolnak, hanem ő tematizálja a közvéleményt. Színtiszta göbbelsi propagandát nyom, semmi mást.

   • John Aybier

    Tematizálja a lószart tematizálja. Persze van akik ezt akarják elhitetni, de ez attól még nem így van. Az emberekben felgyülemlik a harag Bayer nélkül is, Bayer csak hangot ad ennek a nagy nyilvánosság előtt. Vagy mit gondolsz Bayer nélkül nincs cigányellenesség Magyarországon ? Ő hozta létre a haragot a cigányság ellen, nem pedig a cigányok gaztettei az okai ennek, mint az olaszliszkai lincselés, vagy a Cozma gyilkosság ? Vagy éppen nincs tele a tökük a tüncizgetőkkel másoknak, csak Bayer Zsoltnak ? Néz körül a fórumokon egyszer, hogy miket irogattak ezekről az emberek, még mielőtt Bayer akármit mondott volna a témában. Bayer Zsolt hozzájuk képest a földre szállt angyal.

 • Istvan Bodolay

  Egyik kutya, másik eb…

 • János Orbán

  ” az igazság védelmezői többen vannak, mint azt gondolnátok.” Én is ezt gondolom és ezért nincs esélyük az ilyen farizeus embereknek, mint Bőtös Botond.

 • Iványi László

  Nagy szerencséd van bőtös hogy ilyen kormányunk van, s mi itt a jobboldalon tiszteljük a demokráciát és a szólásszabadságot, mivel 2010-ben a kétharmados többségünk dacára sem hánytunk fel egy Ifa teherautó platójára, pedig ott nem rothadnál úgy mint itt nap mint nap a gyűlölettől és a mocskolódástól feszítve!

 • outsider

  A fenti gondolatok nagyon veszélyesek, a XX. század legrosszabb kommunista gondolkozóit idézik fel bennem. Meddig vagyunk toleránsak? Ameddig az elvtárs azt gondolja amit mi. Aki mást gondol, az intoleráns, Ki kell rekeszteni, meg kell bélyegezni, börtönbe, gulágra vele. Isten mentsen meg tőle minket, hogy megint egy bolsevik forradalom jöjjön. Akik ugye nevükkel ellentétben a társadalom csak egy kis részét képezték, de ők aztán tudták mi kell a népnek. Inkább a szabad választások, akkor is ha esetleg rosszul választunk. Majd legközelebb van esély korrigálni. Mint 2006 után, 2010-ben.

 • Endre Hídvégi

  Engem csak az érdekelne, hogy ez a Bőtös nevű szartakony, miből gondolja, hogy az az egy üdvözítő, ami ő állít? Szívesen elbeszélgetnék vele, akár csehül vagy szlovákul is!

 • kgyula

  “A Korán és a Biblia semmiről nem tehet”
  Állj modellnek… ott nem kell megnyilatkozni sem szóban, sem írásban.

 • Innovált kutyák

  Puzsér írásából elég kemény meló uszítást kiolvasni, de csk-nak ez is sikerült.

 • Guillaume de Saint Preux

  Ez egy migrisimi oldal ?

  • kajla

   vannak olyanok akik csak fehérnek és feketének látják a világot. Ön vajon milyen vallású?

 • pukika1988

  “Akik Európába jöttek és fognak jönni, azért érkeztek, mert EBBEN A KULTÚRÁBAN szeretnének jól és békében élni.” nagyon sokan pont a kultúra ELLENÉRE jönnek, a jó megélhetés miatt. amúgy ha rajtuk múlna, saria lenne europában.
  az angol muszlimok fele illegálissá tenné a homoszexualitást. akkor ők most komolyan a kultúra miatt vannak itt? ilyen szintű naivitást nem vártam volna az átlátszótól…

 • jóaszamáris

  Kevés rosszabb dolog létezik annál, hogy Bőtös Botondal vitatkozon az ember, talán a bubópestis, de mivel a sors, és az átlátszó kegyelméből olyasfajta nyilvánossághoz jutott, amihez ilyen érthetetlenül manapság kizárólag gátlástalan seggnyalással lehet jutni, néhány dolgot tisztába kell tenni.

  Nem a muszlim barátaidról beszélünk, és nem is az enyéimről. Nem Mohamedről a nagyszerű orvosról, vagy a laza szoftverfejlesztő haverról. Nem az egyénekről. Róluk ismeretlenül sem én sem más nem tud mondani semmit, bármilyen emberek lehetnek és bármi lehet belőlük, nobel díjas Albert Schweitzertől tömeggyilkos terroristáig. Az egyént származása alapján megítélni abszurd és lehetetlen,pontosan ezért ocsmány dolog a rasszizmus.

  Amiről beszélünk, az a kultúra és a civilizáció, ami az egyént (származásával ellentétben) nem köti és nem zárja elkerülhetetlen gúzsba, de a tömegben meglehetősen pontos mintákat rajzol. Még a muzulmán világban sem rajzolja ugyanazokat a mintákat, a síta/szunnita különbségen túl számtalan más helyi, kulturális faktorok befolyásolják ezeket.

  Másként: a tapasztalatok alapján annak a valószínűségét tudjuk megmondani, hogy 100 ezer muszlim bevándorló (az egyéb származási, kulturális tényezőkkel korrigálva) milyen arányban lesz egyetemi végzettségű, lumpen és ne adj isten terrorista. A beilleszkedésük üteme és valószínűsége természetesen erősen függ a bevándorlók számától, és részben a befogadó országok képességétől az integrációra is, de sokkal inkább az előbbitől.

  A NoGo zóna nem háborús övezet. Sem mollenbekben, sem saint-denisben (mondjuk itt évente egyszer két napig igen), de este senki, sem a helyiek, sem a brüsszeli hivatalnokok, sem a turisták nem mennek be. Mert kijöhetsz baj nélkül, de túl a magas a kockázata annak, hogy nem.

  A kérdés az, hogy ha egy másik civilizáció (ill. annak a meglehetősen eltorzult verziójának) tagjai nagy számban érkeznek, annak nagy része nagy valószínűséggel nem lesz integrálható, a civilizációs minták és a befogadó ország képességeinek korlátai miatt. Amiből gyújtogatások, szegregáció, súlyos társadalmi feszültségek, a helyi szélsőségesek megerősödése lesz és persze óriási költségei annak, hogy ez ne legyen súlyosabb.

  Egészen addig, amíg a muszlim kisebbség nem ér el döntő arányokat, mert onnan természetesen más kérdések is felvetődnek. Pl az egész posztmodern demokrácia léte, amely a többség kontrolljára és önkontrolljára, valamint a kisebbségek védelmére épül. Mert arra ugye semmi garancia, hogy egy muszlim többség ezt az elvet majd ugyanúgy magáénak érzi. Ami azt illeti, gyerekesen ostoba naivitás abban hinni, hogy így tesznek majd.

  Ami a nyugati országok háborús beavatkozásának ostorozását illeti, az roppant plasztikusan mutatja szerző eminensen büszke ostobaságát ill. teljes tudatlanságát a történelem és a diplomácia területén.
  A Közel-Kelet, egy-két kivétellel a nyugati országok beavatkozásától függetlenül, véres, bizonytalan elnyomó világ, amit kizárólag a masszív olajbevételekre építő diktátorok tudnak kontrollálni, és még az sem garancia (lásd: Egyiptom, Líbia etc.). Ez a realitás. Az a realitás, hogyha a nyugati titkosszolgálatok nem nyúlnak az egyiptomi puccsisták alá, akkor most valószínűleg egy 80 milliós országban tombol a káosz és az iszlám dzsihád, mind a 300 Mirage vadászrepülőjével, meg tankjával és ezeknek minden következményével. Az a realitás, hogy a térség egyetlen független nagy iszlám állama Irán, terroristákat és háborúkat támogat a határain kívül, a saját céljainak megfelelően, mert hát a történelmet nem álmodozó bölcsészek írják, és nem is macbook air-el.

  A terrortámadásokért a terroristák a felelősek. Azt állítani, hogy a terrorért más lenne felelős, nem egyszerűen vérlázítóan debil, de ironikus módon még a muszlimokkal szemben is végtelenül lekezelő, hiszen a felelősséggel együtt az emberi mivoltuktól is megfosztja őket. Igazi, virtigli gyarmatosító attitüd, a hörcsögtartó gazda nagyvonalúsága az összeszart szőnyegért. Hiszen Bőtös Botond szemében ezek nem emberek, csak szívének kedves kiskedvencek, akiket a társasház többi lakója ostoba elmaradottságból nem hajlandó tolerálni.

  A szerzőnek egy dologban kétségtelenül igaza van: Magyarországon a külpolitikai gondolkodás nívótlan. Neki gond nélkül sikerül lejjebb taszítani, viszont ebben semmi meglepő nincs.

  Az egyetlen meglepő, hogy itt az átlátszón találkozom vele. Semmilyen formában nem érzem idevalónak, nem hogy helyesnek. Az eddigi támogatásomat ezzel felfüggesztettem,

  • Disztri Bútor

   Úgy van. 😉

  • zsíroskenyér

   Ez érdekes, nekem meg pont tetszett a cikk és küldök is nekik támogatást, ha már így alakult, helyetted is :)

   Ott alapvetően vitatkoznék veled, hogy itt szerinted nem egyénekről van szó. Dehogynem! Pont a szélsőséges és uszító politikusok szokták az egyének felelősségét elkenni és tömegek felelősségéről beszélni, ahogy itt most te teszed és korábban tették Adolfék is. Amit itt leírsz az egy klasszikus uszító szöveg, amit Hitler papa is elmondhatott volna. Egyébként hol írják a cikkben, hogy más lenne a felelős a terrorért? 😀 Na, mindegy, sokat írtál és hülyeséget, nincs iőm az összeset megcáfolni, de ezt el kellett mondanom. Hajrá Bőtös, hajrá Átlátszó!

   • https://zaizenjotaro.wordpress.com/ Zaizen Jotaro

    Az iszlám ideológia az első számú felelős ami még 1400 év után is úgy gyilkol, mint az első évszázadában.

    • zsíroskenyér

     Csakhogy kiderült hogy a támadó személyes bosszú miatt gyilkolt és nem az iszlám ideológia miatt. Ezt is benéztétek. 😀

     • JohannGambolputtyFromUlm

      Igen.Valaki csúnyát mondott allahra és megbosszulta.Ha egyszerű bosszú volna szerinted 200%-os volna a terrorfenyegetettség ? Annyira buta vagy hogy szánalom olvasni amiket írsz.

     • zsíroskenyér

      “Valaki csúnyát mondott allahra és megbosszulta” Hát ezt talán bizonyítanod kellene, mert ez így csak légből kapott dolog. Sima késelősről olvastam.

     • JohannGambolputtyFromUlm

      Hogyan bizonyítsam szerinted ha a te mikroszkópikus szarrá mosott liberális agyad úgysem fogad el semmilyen érvet/véleméynt ami szemben áll a bukott közveszélyes ideológiáddal ? Egy retkes vallásos büdös arab volt aki megölt egy rakás gyereket.

     • zsíroskenyér

      Milyen alapon állítod, hogy vallásos volt? Döbbenet.

     • JohannGambolputtyFromUlm

      Onnan hogy a retkes muszlim templom vezetője és a szomszédai is elmondták.Olvass utánna mielőtt katasztrofális , liberálishoz méltó , naív butaságot kérdezel.

     • https://zaizenjotaro.wordpress.com/ Zaizen Jotaro

      Személyes bosszú miatt bombás, öngyilkos merénylet? És ezt a féknyúzt te be is szoptad?

     • zsíroskenyér

      TElejsen életszerű, hogy halálával akart még egy nagyot mutatni. A rendőrség által kiadott infókat nem tartom fake newsnak.

     • https://zaizenjotaro.wordpress.com/ Zaizen Jotaro

      De te nem a rendőrség által kiadott nyilatkozatból dolgozol, haver.
      Akkor elfogadnád, hogy iszlamista terrorista volt.

   • JohannGambolputtyFromUlm

    Te szánalmasan ostoba vagy.Tanulatlan , tájékozatlan és semmi más sem irányítja a pici agyad csak a bugott deviáns ideológia amit liberalizmusnak hívnak.Ha normális világban élnénk az ilyen közveszélyesen ostoba idiótákat már vagy elaltatták volna vagy legalább egy zárosztály legmélyére lácolták volna hogy ne okozzon több kárt a társadalom normális részének.

    • zsíroskenyér

     Köszi haver, na ezért, az ilyen kirekesztő és gyilkos vélemények miatt soha nem fogok a Fideszre szavazni! Most megerősítettél benne. Inkább a szocik!

     • JohannGambolputtyFromUlm

      Persze hogy kirekesztően viselkedek veled amikor az amit te ideböfögtél az nem vélemény hanem egy beteges idelógia paracsa a követőinek.Ti nem tudtok gondokodni és abszolút képtelenek vagytok más véleményt is meghallani csak a liberális elveket vagytok követni a szivacsossá mosot agyatokkal még akkor is ha gyerekek halnak meg vagy éppen gazdaságilag teszitek tönkre európát.Ezt felénk elmebetegségnek hívják és nem vélemények.

     • zsíroskenyér

      Megint csak vagdalkozol, nincs egy értelmes érved se :( Amíg nem tudod elfogadni, hogy az én véleményme lehet más mint a tied, addig nincs mirpl beszélni.

     • JohannGambolputtyFromUlm

      Milyen érvet akarsz te szerencsétlen ? 654465456654465 ember halt meg eddig a retkes mocskos fostos muszlimok miatt.100%-ban MIND EGYTŐL EGYIG VALLÁSOS MUSLIM MIGRÁNSOK követték el a terrorcselekméyneket.Erre jössz te és már megint a 60-as IQ-s agyad fingik egy liberális marhaságot.Érvek…nabazdmeg… Nem kellenek ide érvek te buta liberális. Ezek tények ! Amikről te beszélsz azok a beszűkült egydimenziós agyad fingásai.Semmi több.Közverszélyesen lebutított a bukott ideológia.
      Tények:
      – Az ÖSSZES terrorcselekményt MUSLIM BEVÁNDORLÓK követték el Európában.
      – 654132354. alkalommal lett bebizonyítva hogy a migráció ÖSSZESFÜGG a bevándorlással.
      – A mostani terrorista is egy retkes, büdös, fostos, alsóbbrendű arab volt.A libsi idióták ezt is gyönyörűen integrálták.
      – Amióta van bevándorlás azóta 90 – 100%-os terrorgfenyegetettség van európában.Ott a legmagasabb ahol a legtöbb tetves nigger meg arab él.

      Milyen érveket akarsz még de félneuronos buta liberális ?

    • jóaszamáris

     “semmi más sem irányítja a pici agyad csak a bukott deviáns ideológia amit liberalizmusnak hívnak.”

     Ez nem igaz. A liberalizmus, – a klasszikus liberalizmus -, toleranciája nem tagadja az önvédelmet, nem tagadja a józan gondolkodást, és nem dédelget nárcisztikus petprojecteket. A klasszikus liberalizmusba bőven belefér a kirekesztő a liberalizmust elfogadni nem tudó gondolatok, – mint a keményvonalas iszlám elutasítása.

     Bőtös Botond, és a kommentelő sem liberális. Mondanám, hogy baloldaliak, mert ennek a marhasághalmaznak a francia posztmodern baloldal a szülőatyja, de Bőtös Botond egy közismert gyakorló hülye, kemény identitásproblémákkal, masszív öngyűlölettel, és a kommentelő sem tűnik tisztában lenni a világgal, szóval ezeknek a gondolatoknak a vélt erkölcsi felsőbbrendűségük bizonygatásán túl valójában semmi tartalma nincs.

     • JohannGambolputtyFromUlm

      A baj csak az hogy az a szar ami jelenleg liberalizmus néven fut az még csak megközelítőleg sem az amit leírtál.Egy bukott eltorzult ideológia ami mára már egyenlő lett az elmebetegséggel.Aki nekrofília és a hasonló torzságok legalizálásáért harcol az az én szememben egy elmebeteg.Semmi több.

   • jóaszamáris

    Te most meg akarod mondani, hogy mit gondolok, azzal szemben amit gondolok, esetleg összekevered a szöveget mások véleményével, vagy csak nem tudsz olvasni, vagy sem a cikket, sem a hszt nem olvastad, de kényszeresen okoskodnod kell?

    Minden opció felsorolva.

    • zsíroskenyér

     Az esetleg nem fordulhat elő, hogy más a véleményem, mint a tied?

     • jóaszamáris

      Ó dehogynem. Csak hát a vélemény a hülye közhellyel ellentétben nem olyan mint a segg, a SAJÁT önálló vélemény, ami nem a kliséket mondja vissza és figyel mások érveire, hajlandó és képes átgondolni azt, a fehér hollónál is ritkább.

      Sajnos te sem mutattad ennek jelét, az egyén/közösség megítélésének kulcsproblémáját értelmezés helyett gyorsan betoltad Adolf alá, mert akkor ugye sem értelmezni sem vitatkozni nem kell már vele. Pedig, ha figyelmesebben olvasod, észrevetted volna, hogy nem csak határozottan, de megindokolva utasítottam el a rasszizmust (erről szólt az eleje).

      Hogy hol írta Bőtös ki a felelős a terrorizmusért? Íme: “Az anyagi egyenlőtlenségek mellett a jelenlegi terrortámadásokért a muszlim-ellenes őrület is felelős.” Nem a terroristák, hanem az egyenlőtlenség és a muszlim ellenes őrület.

      A véleményednek akkor lesz jelentősége, ha érvekkel támasztod meg, ha képes vagy vitatkozni a partner érveivel. A véleményed létezésének elfogadása és a véleményed tisztelete két teljesen különböző dolog. Az utóbbiért meg kell dolgozni, címkékért és hitlerezésért csak ellenszenvet és szart kapsz a nyakadba.

   • Merry_KissMyAss

    Te egy igazi tahó mutáns vagy pajti. Orbitálisan egyszerű, bűzös szardarab. Egy senki….egy csúszómászó ….de legalább az internet világában erősnek érezheted magad a monitor mögött.

    Nőket, a való életet, a család melegét, a szórakozást és egyáltalán a való életet nem ismered, mert 2 db agysejttel éppen hogy a billentyűt le tudod ütni és (talán) nem szarsz a szoba közepére.
    Nagyjából ennyit értesz a körülvevő világról a cikk írójával együtt….bár lehet, hogy te vagy épp a cíkk “írója”.

    • zsíroskenyér

     Miért vagy ilyen dühös? 😀 Remélem nem akarsz felakasztani, mert más a véleményem, mint a tied!

 • TZ

  Együttérzésem a manchesteri bestiális gaztettnek az áldozatai, sérültjei és hozzátartozói felé! Ilyet ép eszű ember nem képes elkövetni, ilyen cselekményt származástól és kortól, nemtől, vallástól függetlenül csakis őrültek hajthatnak végre.

  Sajnálatosnak tartom, hogy rég lejáratódott, hiteltelen politikusok egy ilyen tragédiát is arra használnak fel, hogy a maguk visszatetsző propagandáját terjesszék.

  A terrorizmus – miként azt Nagy-Britanniában már megismerhették, legutóbb egészen a közelmúltig: az IRA véres akciói nyomán – sajnos a koncentrálódó és egyben folyamatosan átalakuló, átformálódó társadalmi rendszerek kórtünetei, minél hamarabb tovább kell lépni a fejlődésben, ez az egyedüli és előremutató megoldás! Minél tovább késlekedünk, annál több lehetőséget biztosítunk a megosztó szándékú, aljas kísérleteknek.

  Nem engedhetünk az emberiséget megosztani kívánó, a fejlődésünket visszatartani törekvő erőknek, önző szándékoknak, nekünk az egységesülő emberiség elkötelezett építésével kell válaszolnunk a kihívásokra. Hiszem, hogy miként szerte a Földünkön, úgy a briteknél, németeknél, franciáknál vagy épp felénk ennek végül sikerülnie kell. Különben mind elbukunk. https://www.youtube.com/watch?v=Wzub52_Y-8k

  • TZ

   Ui.: Engedjék meg, hogy a magyar kormány visszatetszően erőltetett vallási dogmatizmusa ellenében némi hasznos segédletre hívjam fel a figyelmet – melytől a “hősnemzethy-körösztyének” talán ledobják majd a láncot! Két könyvre szeretném felhívni a figyelmet, melyek ráadásul a hazai aluljáró-irodalom felkent magiszterei és közönségük körében is elismertek. Egyikőjük hazai kiadásához egyébként Papp Gábor művészettörténész fűzött méltatást.

   Heribert Illig: Kitalált középkor
   https://www.libri.hu/konyv/heribert_illig.kitalalt-kozepkor.html

   Uwe Topper: A nagy naptárhamisítás
   https://bookline.hu/product/home.action?_v=Uwe_Topper_A_nagy_naptarhamisitas_Kitalalt_evszazadaink_rejtelye&id=2102128754&type=10

   Mindkét könyv online és ingyen letölthető, elolvasható. Különösen Topper könyvét ajánlom a figyelmükbe, azon belül is az ariánus kereszténység emlegetését, mint az iszlám gyökerét, eredetét. Megdöbbentő, elgondolkodtató, és alapjaiban kérdőjelezi meg a jelenlegi vircsaft jogosságát is! Ugyanis én is elfogadhatónak tartom Topper felismerését, állítását: a mohamedánok valójában keresztények! Vagy épp: a keresztények mohamedánok…

   Uwe Topper teljesen racionális érveket és bizonyítékokat sorakoztatnak fel amellett, hogy a muzulmán vallás valójában az üldözött ariánus kereszténység napjainkig fennmaradt utódja – s a “Mohamed futása” néven ismert esemény jóval korábbra tehető, egészen pontosan az ariánus keresztényeknek a 325-ben lezajlott “Niceai Zsinat” döntését követő üldöztetéséhez köthető.

   A puritánság (itt most kivételesen ne a helikopterezést értsék rajta), a bálványimádás tiltása, ami például jelenleg az iszlám egyik jellemzője, valaha a kereszténység tulajdonsága is volt. A Biblia pedig, tudtommal részben szerepel a Koránban is – de a vallásfilozófiai elemzések is óriási, meghatározó egyezéseket tártak fel az ariánus kereszténység és az iszlám között. Valójában az ariánusok és katolikusok hite azonos – hiszen mindannyian keresztények – a leglényegesebb különbség köztük Jézus isteni mivoltának a tagadása (ariánus) vagy hirdetése (katolikus).

   A “reconquista” megtörténte és jelenleg hirdetett menete sem igazolható, így például a sokat méltatott “poitiers-i döntő ütközet” sem bizonyított esemény. (Még egy érdekesség: http://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/07/30/anglia_attert_volna_az_iszlamra/)

   Ezek mellé szeretném kiegészítésül ajánlani a következő cikket is: http://444.hu/2015/02/27/lehet-hogy-teljesen-felreertettuk-eddig-a-magyarok-ostortenetet/ (Sudár Balázs, az MTA Magyar Őstörténeti Témacsoport kutatója)

   Ugyanebben a témában amúgy a pápa kézfogását szakadtan ziháló mellel, oly borús tekintettel, de kegyesen fogadó “Végvári Kapitányunk” is értekezett – szintén ajánlom elolvasásra: http://www.origo.hu/nagyvilag/20151201-orban-a-magyar-nep-joveveny-europaban.html

   Zárásul egy lényeges szempontra szeretném felhívni a figyelmet. Az a szimbólum, melyet a hazaffy rajongók az ősi “napkereszténységgel” azonosítanak – tévesen – valójában sokkal régebbi eredetű (egészen az ókori Mezopotámiai civilizációkig nyúlik vissza), s nem a Napot jelképezi, hanem egy bolygót. A tizenkettediket. Tehát egészen eltérő eredetű és célú, szemben a “szittyatudatúak” önámításával.

   Ennek kapcsán pedig megemlíthetőek akár a “tatárlaki-leletek” néven elhíresült ékírásos, több ezer éves textúrák is, melyek épp a Kárpát-medence szoros kapcsolatát bizonyítják a Közel-Kelet meghatározó kultúráival. Ezek ugyanis NEM “ősmagyar” eredetűek, nem “székely kriksz-kraksz”, hanem több ezer évvel korábbi írások. Azok írhatták (nyomhatták agyagba) akiknek leszármazottai jelenleg a határainkon a kerítés tövében várakoznak.
   Mert épp a “tatárlaki-lelet” lehet az ékes bizonyítéka: akár még több közük is lehet a származásuk révén a Kárpát-medencéhez, mint napjaink díszes fajmagyarjainak.

   • László Balogh

    Pontosabban honnan letölthető?

    • TZ

     Google a barátod!

     • László Balogh

      Nyilván megpróbáltam,de nem jártam sikerrel.

     • TZ

      Beütöttem a Google-keresőbe a kulcsszavakat (szerző+cím+pdf) és az elsők között dobta ki a következőt: http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/downloads.php?download_id=91 Az aljához tekerve már csak a letöltésre kell kattintani. [Amúgy online meg is rendelhetőek a könyvek (olvasottan is), ha a hagyományos módot preferálnád, szerintem nem drága úgy sem. Előbb olvass bele a pdf-be, aztán döntsd el, megveszed, vagy nem. Kellemes olvasást, megdöbbentő élményben lesz részed!]

     • László Balogh

      Kösz. Én a Topper-könyvet kerestem,azt nem találtam.

   • Innovált kutyák

    te most komolyan ezt a Kitalált középkor című, még tudományos blöffnek is alávaló ökörséget reklámozod?

    • Ferenc Kemény

     Mi alapján mondod, hogy blöff? Olvastad a könyvet? Utánajártál a benne leírtaknak? Vagy TE a fotelből eldöntötted, hogy hülyeség. Én elolvstam végi a könyvet. A szerző maga sem állítja, hogy minden úgy van, ahogy ő elképzeli, de azt is hogy nagyon sok minden nem stimmel a történelem írásban. .

   • József Kiss
   • Macs

    Jó. Magyarázd el egy muszlimnak hogy ő is keresztény, szerintem előbb lenne a fej elválasztva a nyakadtól, mielőtt még a mondókádat befejeznéd.

 • Kelemen Győző

  A magyar gyűlölködő fajta, mert 1000 éves történelmünk tele volt, van olyan hitvány vezető emberekkel, mint Orbán. Ami a jelent besározza. A magyar kormány !!!!! Kérdezem, hallott már valaki olyan kormányintézkedést, melynek célja a magyar , határon túlról hozzánk emigrált magyar terrorista gyilkosokkal szemben fellépett volna ?????? Számoljunk ! Hetente legalább 10 gyilkosságot követnek el magyar terroristák, hetente legalább 10 ember hal meg a magyar közlekedési terroristák miatt. Ez szolidan számolva is 1000 azaz ezer ember értelmetlen halála évente. Geci cigánygyerek ez nem számít ?? Ezek ugyanolyan bestiális gaztettek, mintha robbantanának. Ne hőzöngj, hanem takarodj el nagyon gyorsan az alvégen.

 • András József Fazekas

  http://mandiner.hu/cikk/20170524_botos_botond_allitsuk_meg_a_muszlim_ellenes_oruletet

  Olvass véleményeket, meg nézegesd a tetszési indexedet, te hazug, sunyi balf@sz !

  (!)

  • https://lumixchallenge.jux.com/ kesztió

   Mandiner, mint tetszésiindex-mérő. 😀

 • Nováki Tamás

  Számomra a legviccesebb a cikkben a Benes-dekrétumra hivatkozás volt. Kicsit más a felállás, ugyanis itt két szomszédos európai országról van szó, és nyilvánvaló, hogy a trianoni ‘béke’ nélkül Szlovákia nem is létezne. Ráadásul EU tagállamról van szó, vagyis az erre vonatkozó (ha jól tudom a mai napig hatályos) törvényeiknek kizáró tényezőknek kellene lenniük a tagságukkal kapcsolatban.
  A muszlimokról olvasgatom a ‘ne általánosíts’, ‘nem minden muszlim terrorista’, ‘a muszlim ismerőseim jó emberek’ szlogeneket.

  Ezeket egyesével:

  ‘ne általánosíts': a londoni multikulturális környezetben élve a világ minden tájáról érkező emberekkel kerültem kapcsolatba, tapasztalaim alapján csak azt tudom mondani (sajnos), hogy az abból a régióból érkező embereket tartom fajunk legeslegaljának. A magyar ‘cigánykodás’ szó egy kivétellel minden egyénre, akikkel üzleti kapcsolatba kerültem, tökéletesen ráillik. Ott fognak meglopni, ahol nem figyelsz eléggé. A többiek elérték, hogy az egy kivételben sem tudnék teljesen megbízni.

  ‘nem minden muszlim terrorista': való igaz, de sajnos lehetetlen megállapítani, melyikük az, vagy válhat később azzá.

  ‘a muszlim ismerőseim jó emberek': pontosan ezt nyilatkozták a manchesteri robbantó ismerősei is róla, és ez egy korábbi terrortámadás elkövetőjére is igaz. Régóta itt élő, beilleszkedettnek vélt emberek voltak. A párizsi robbantás után egy volt muszlim kollegámat kérdeztem, hogy jogosnak érzi-e az emberölést egy karikatúra miatt, és egyértelmű igen választ kaptam. Attól a perctől kezdve nem tudtam rá úgy tekinteni, mint korábban.

  Amikor én ide kerültem, nem szemléltem őket más szemmel, eszembe sem általánosítani, de idővel ők maguk elérték ezeket.

  Az a nézet, hogy ‘ha ott is ártatlanok halnak meg, akkor a másik térfélen is elfogadható civilek terrorizálása’ azért nem állja meg a helyét, mert háborúban a támadásokat hadüzenet, felhívás előzi meg, a terroristák pedig sunyi módon, általában embertömeg közé beszivárogva robbantanak úgy, hogy civilekeken kívül más áldozat nem is lehet (a másik oldalon, ha lehet, próbálják kerülni a civilek irtását). A másik fontos momentum, hogy amíg a terrortámadások után a fanatikusok nyílt internetes fórumokon ünneplik a gyerekmészárlást, a közel-keleti támodások idején a nyugati világból leginkább háborúellenes tüntetésekről lehet hallani.

  Végül a véleményem arról, miért kellene őket kijjebbrugdalni Európából és többet nem beengedni: más lehetőség nincs, hogy véget vessünk ennek a folyamatnak. Amíg semmilyen hátrány nem éri az idevándoroltakat, nincs megfékező erő, a terrorszervezetek joggal gondolhatják, hogy azt csinálhatnak velünk, amit csak akarnak.

  Megjegyezném, hogy ezek a nézetek nem kifejezetten az iszlám ellen irányulnak, hanem inkább az Ázsiában élő muszlimokra vonatkoznak. Ők napjainkban jutottak el arra a szintre, ahol Európa járt a sötét középkor idején (a vallásuk kora is nagyjából ott van, ahol a kereszténységé volt akkoriban).

  A legjobb az lenne, ha a világ ráébredne, hogy minél előbb térünk át a kizárólag elektronikus hajtású gépekre, annál hamarabb fog az egész arab világ eltűnni a süllyesztőben.

 • Karl Lampert

  Bötös Botond ! – az irasodnak, csak egyetlen egy tanulsaga van ; – az utolso idiota meg nem szuletett meg…

 • József Kiss

  Gyere koma beviszlek Rotterdamba !Nappal és kiteszlek a no go zóna előtt.Miután göndör hajad van és gondolom nagy orrod ,óvatosan üdvözöld a tesóidat .Szalem alejkumra nehogy SHALOM-t mondj, mert ugy jársz mint az amerikai újságíró két hónapja.Két perc után több füle volt mint foga !Nagybecsű írásod jutalma kapsz egy repülőjegyet tőlem …nem Dubaiba, https://uploads.disquscdn.com/images/e0beb2aeef075d3d0679061ec04bfc4a763a2868f5732276bb89bafd6ec79394.jpg hanem Kabulba .Kérésem van hogy Talmud legyen nálad ,amikor kimégy az épületből.

  • zsíroskenyér

   Nincsenek NO GO zónák, csak a te agyadban. Ébresztő!

   • https://zaizenjotaro.wordpress.com/ Zaizen Jotaro

    Francokat nincsenek, csak az a kollokviális kifejezés ezekre a problémás gettókra. Hivatalosan mindenütt más-más nevük van, de a jelenségek amik miatt problémásaként vannak nyilvántartva, azok mindenütt ugyanazok.

    • zsíroskenyér

     Hol vannak? mutasd! Nem elég rámondani, kéne tudni bizonyítani.

     • JohannGambolputtyFromUlm
     • JohannGambolputtyFromUlm

      + Jártam Londonban és igen ,nagy része egy mcsokos nigger telep.Ha akarod még 896416455646545 ilyen videót töltök fel neked de gondolom a te saját gondolatokra képtelen , korlátolt , félneuronos agyad úgyis csak a fingana egy liberális ellenérvet és letagadná az egészet.Minden libsit elmegyógyintézetbe !

     • zsíroskenyér

      Propaganda!

     • JohannGambolputtyFromUlm

      Igen.Azok a videókban szereplők mind iszlamofób fehérek akik beöltöztek muszlimnak csak hogy lejárassák szegény arabokat… Koma tényleg keress fel egy orvost .Lehet hogy még nem késő.

     • zsíroskenyér

      Mikor és hol készültek a felvételek?

     • JohannGambolputtyFromUlm

      Ha esetleg vennéd a fáradságot hogy a vidókban a description részt elolvasd esetleg rápillantanál a feltöltés dátumára akkor nem kérdeznél hülyeségeket.

     • https://www.facebook.com/profile.php?id=100009815104572 Thyscio Niedyn

      Beilleszkedési nehézségek… de jobb saját szemmel is megtapasztalni… :)

     • zsíroskenyér

      Hol készültek ezek a felvételek? Milyen alkalomból?

     • https://www.facebook.com/profile.php?id=100009815104572 Thyscio Niedyn

      Talán észak-koreai provokáció ?

     • https://zaizenjotaro.wordpress.com/ Zaizen Jotaro
   • Ferenc Kemény

    Itthon sem cigánybűnözés van, hanem megélhetési bűnözés…. Persze ha két különböző kifejezést használunk ugyanarra a jelenségre, attó la jelenség maga még nem változik meg.

    • zsíroskenyér

     Aki a bűnözést faji alapon vezeti le az egy ostoba náci.

     • Merry_KissMyAss

      Tényleg te kis agysejtű?? :))
      Olyan buta vagy, hogy anyád sem szeret…..

     • zsíroskenyér

      Nagyon betaláltam, zsírpubi? 😀

    • Macs

     Sajnos etnikai alapon kell venni mert a tények ezt mutatják, a kurva nagy a beltenyészet. Ezek a rasszok 3 ezer évvel ezelőtt maguktól kihaltak volna, csak most mi nem hagyjuk magukra. “parancsra”

 • József Kiss
 • Katona Gyuri

  Az iràs döbbenetesen primitiv, mèg alapvetö dolgokat sem ismer az iró. Sem a tapasztalat, sem pedig tanulmànyok nincsenek mögötte. Marokkó egy kiràlysàg nem pedig támogatott rezsim. Az USA egyedül szervezte Clinton asszony irànyitàsàval a Libyai és Sziriai hàborút, Soros György baràtja eggyetèrtèsèvel. Ugyanúgy mint Görögorszàg tèrdrekènyszeritèsèt, majd pedig a migrànsok iparszerü tranzitolàsàt az orszàgban. A gàz-olaj àrakat az OPEC azaz Szaudi Aràbia àllapitja meg. A mostani nagyon alacson àrakkal az Orosz ès Iràni gazdasàgot próbàljàk tönkre tenni. Magam Francia àllampolgàr vagyok ès Èszak Afrikàban dolgozom, tehàt az iró àltal felidézett klisè a baràtsàgos muzulmàn szomszèdairól èpp olyan hamis mint ahogy visszacseng a fülembe a 90′-es évek hasonszörü Francia Liberàlis iròk propaganda munkài, a Nyugati kizsàkmányolók, rabszolgatartók, “sivatagi kunyhók” stb. Igen 10% muzulmàn kèpes beilleszkedni de amint picit is többen vannak azonnal pokollà teszik a környezetüket. Nem “egy kiló liszt” csendes kiöntèsèvel a sajàt nagyszobàjukban. Hazug propaganda iromàny, egy debil Trockista tollàból!

  • zsíroskenyér

   Aki az ékezeteket fordítva gépeli, annak a szavát sem lehet elhinni.

   • NoNameMatters

    “Magam Francia àllampolgàr vagyok ès Èszak Afrikàban dolgozom”

    Ha ez sem magyarázta még meg, hogy miért, szívesen állok rendelkezésedre abban, hogy kifejtsem az ékezetmizériát neked, de talán nem szükséges.

    Persze ha szarkazmus volt, az más, csak már nehéz megállapítani, mi mikor az, annyi a “furcsa” kommentelő…

    • https://www.facebook.com/profile.php?id=100009815104572 Thyscio Niedyn

     Privát csatorna… valami megbolondított kis tini…

 • D.E. Vilsadvo Cat

  rohadj meg te barom

 • liberáliscenzor

  Sosem hallottam a szerzőről…A cikket a fantázia és humor kategóriájába sorolom. Elég szar, semmitmondó, és ostoba…

 • Zsolt

  Eddig komolyabb cikkeket közölt az átlátszó. Ebben annyi a csúsztatás és ostobaság, hogy foglalkozni sem érdemes vele.

 • Szabina a bankár lány.

  Ekkora agyament baromságot is rég olvastam, a szerző menjen orvoshoz talán még lehet rajta segíteni.

 • http://endedworld.xyz endedworld (szkeptikus)

  Nem érdekel az európába települő migránsok bőrszíne, vagy származása. Nem zavarna, ha több lenne a buddhista, a hindu, a párszi a szikh, és a rasztafarizmus terjedésétől sem tartok.
  Kizárólag az iszlám terjedését ellenzem Európában. Mert lealacsonyítja a nőket, és magasztalja a bosszúállást. Mert ellene van mindannak, ami Európa jövőjét boldoggá, és szellemileg termékennyé teheti.
  Ezen pedig nem változtat egy ilyen közepes színvonalú marketinganyag.
  Azért köszönjük.

 • R3D

  Az átlátszó.hu-t ha jól tudom a soros-féle Open Society Alapítvány támogatja, igaz? (Legalábbis a Twitteren már a sokadik ilyen hirdetésbe futok bele.) Ez sok mindent megmagyaráz, legfőképp az ilyen propaganda-anyagok “cikkek” születését.

 • g!orgio

  Nem emberi rasszról van szó Botond, hanem az elv amihez ragaszkodnak….
  Senki nem utál nálunk senki, indiai,vietnami, kínai, ukrán…van itt mindenféle, csak nem tünnek fel mert dolgoznak. Orbán egy szóval sem mondta hogy nem jöhet ide senki, ő csak azt mondja kontroll nélkül nem lehet jönni.

 • Horváth László

  A muszlim hit egy archaikus pszichózis, semmi több. Ezen semmiféle polkorrekt ajvékolás nem fog változtatni,- jött egy analfabéta pedofil agresszív tevehajcsártól, aki amerre járt, mindenhonnan összekukázott valamit, amit megértett, – majd ennek lett az igehirdetése.

 • Magorissimo

  Minden tiszteletem az iszlám vallásé, azon kultúráké, amelyek ezen vallás mentén alakultak ki akár Törökországban, akár az Arab-félszigeten, akár Afrikában vagy Ázsiában.
  Minden tiszteletem az ő életformájukkal, szokásaikkal kapcsolatban az adott iszlám közösségek EREDETI élőhelyén.
  Akit valóban üldöznek, valóban menedék illeti meg ld. genfi menekültügyi konvenció.
  Akiket háborúk és fegyveres konfliktusok súlytottak, megilleti a védelem, hogy életüket biztonságos helyre menekíthessék a lakóhelyükhöz minél közelebb. Ebben segítsen az EU.
  Ebből azonban nem következik, hogy az EU-be évente százezrével, vagy akár milliószámra kötelezően befogadnunk embereket, akik több ezer km-en át életveszélyek, embercsempészek és NGO-k közepette egy szervezett rendszerben vándorolnak Európa felé.
  Ebből nem következik, hogy akiket az EU-be befogadnak ne lenne kötelező számukra a befogadó európai országok kultúráiba, szokásaiba való beilleszkedés.
  Ebből nem következik, hogy a saját otthonunkban nekünk legyen szükséges alkalmazkodni. Ebből nem következik, hogy az EU országaiban a demográfiai kihívásokat irányított és nagyméretű Európán kívüli országokból szükséges megoldani a saját lakosság születésszámának serkentése helyett és megfelelő családpolitika helyett.
  A nagy probléma, hogy az iszlâm országokból az EU-be befogadottak nem képesek és nem akarnak beilleszkedni a befogadó társadalmakba. Tisztelet a piciny promille csoportnak, akik európai módon beilleszkedve élnek itt.
  Aki valaha is közelről huzamosabb időt töltött el iszlám bevándorló csoportok között az EU nagy befogadó országaiban, saját maga átélhette azt a mélyszegregációt, amelyben ezek a csoportok élnek. A befogadó országok pedig szemmel láthatóan képtelenek kezelni a migráció nyomán már kialakult társadalmi-szociális problémákat.
  Nem ezeket a problémákat kellene a befogadó országoknak előbb megoldani, mielőtt bármi további migrációt szorgalmaz az EU vezető elitje?

 • trollz

  Nem picit erőltetett ez a bűntudat keltés. Már vagy ezer éve irtják egymást muszlim felebarátaink, közben hatalmas birodalmat építettek ami még Európába is betette a lábát, majd összeomlott. Nagy szerencsénkre, tegyük hozzá – nem szívesen élnénk szerintem most is oszmán fennhatóság alatt.
  Az hogy a fejlett világ ilyen sikeresen aknázza ki az ottani lehetőségeket nem kis mértékben múlik a helyi kulturális/vallási tényezőkön – értsd az iszlámba oly könnyen belemagyarázható agresszió, vallás kötelező terjesztése és a jogrendszer ami amúgy teljesen inkompatibilissé teszi a híveket az európai létezéssel.
  Másfelől miért kéne nekünk áldozatot hozni azért mert a fegyver és olaj lobbi elérte hogy az amerikai kormány milliárdokkal támogassa a helyi terroristákat? Ha nem akarná USA megmondani ki legyen a szír elnök, most is béke lenne ott. Talán itt kéne kezdeni, nem az átlag magyart felelősségre vonni és emberi értékekre oktatni.
  A Soros részről meg annyit, hogy ha igaza van a cikkírónak akkor pont ezt a romba dőlést támogatja Soros az NGOkon (embercsempészeken?) és a lojális médiumokon keresztül – vajon mit is mond ez el róla.
  Persze az hazugság hogy a terrortámadások a muszlimellenes hisztéria miatt volnának.. egyfelől fordított a kapcsolat, másfelől ha nem engednek be ellenőrizetlenül embereket százezer számra olyan területekről ahol börtönöket, állami intézményeket (okmányok, info stb) terroristák tartanak ellenőrzés alatt akkor nincsenek terrorcselekmények sem.

 • Merry_KissMyAss

  Te jó ég!!!! Ez a kis senki tollforgató még életben van egy agysejttel??
  Tud levegőt venni?? Működnek a vegetatív életfunkciói??
  Ennyi baromságot leírni nem kis dolog! Bár értelmét tekintve nem nagyobb, mint egy szorulás után a “kábelt” kinyomni….
  Ez a “botosbotond” egy igazi szardarab…..

 • Attila Kis

  Ezt a kis retardált faszfejet meg honnan a kurva anyjából kapartátok elő?..biztosan helyénvalónak tartaná az iszlám terrort akkor is ha a kölykei darabjait tennék elé, megvonná a vállát, dünnyögne valami baromságot a nyugati civilizáció pénzéhes, mindent behabzsoló, hedonista szennyéről, aztán megírná hogy Orbán micsoda xenofób náci…

 • Imre Balogh

  netto hulye vagy fiam :)

 • Macs

  Ezt a tömény agyhordát. Honnan jött ez a f…sz, a Marsról?

 • Cservak MarchorDie István

  A kurva anyádat!!!

 • Attila Tóth

  bőtös az általad javasolt IFA platón neked lenne a helyed

 • Szabó Tibor

  Nem támogatom a “munkátokat” ,mert ez nem munka.
  A három generációval ezelőtt bejött muszlimok mostanáig nem tudtak asszimilálódni.
  Teljesen felesleges muszlim bevándorlókat tömegesen, kötelező kvótákkal befogadni.
  A muzulmánok nem is titkolt célja Európa elfoglalása.
  Az USA vagy Izrael befogadja őket?
  És a gazdag arab államok? Az öbölmenti országok Távol-Keletről hozzák a munkásokat.
  Magyarországon van elég cigány akiket asszimilálni és felemelni kellene.
  Nem Sorostól kell kölcsönt felvenni, hogy havi ezer eurót adjunk a bevándorlóknak.
  Annyit nagyon sokan munkával sem keresnek.
  Egy dolog igaz, a dumátok átlátszó.

 • csaba

  A lányok leginkább az oktatójukkal szeretnek szexelni.

 • Vidéki

  Mondta Donadio, akinek a hangjában nem lehetett felfedezni egy csepp iróniát sem:

  “Ha egyes államok inkább futballstadionokat építenek ahelyett, hogy a lányok oktatására költenek, akkor ennek bizony következménye lesz, persze ezt csak úgy mondom, nem mintha ilyen bárhol megtörténne”

  Ezzel szemközt a cikket olvasván egy érdekes szövegrészre bukkanhatunk:

  BULGÁRIÁBAN A TINÉDZSERTERHESSÉGEK 4,7 SZÁZALÉKA, ROMÁNIÁBAN PEDIG 3,5 SZÁZALÉKA ESETÉBEN VOLT AZ ANYA 15 ÉVNÉL FIATALABB. MAGYARORSZÁGON EZ AZ ARÁNY 1,4 SZÁZALÉK.

  Magyarországon a “Szabad Sajtó” munkatárasai folyton arról zengenek csak bús dalt, hogy Magyarországon burjánzanak a stadionépítések, míg Bulgária és Románia felől nem hallunk a “Szabad Sajtó” munkatársaitól ilyen szomorú híreket.

  Ha viszont Kőműves Anita cikkének tartalomelemzését racionálisan elvégezzük, észrevehetjük, hogy Donadio teóriája a stadionépítés-lányok oktatása-tinédzserterhesség összefüggésről téves.

  A regresszióanalizist elvégezve, annak alapján kimutathatjuk, leszögezhetjük, hogy Magyarországon, ahol a “Szabad Sajtó” számára elviselhetetlenül sok stadiont építenek sokkal alacsonyabb a tinédzserterhességek száma, mint ahol kevés stadiont építenek.

 • László Kerekes

  A képviselőtestület le tudja szavazni, meg tudja bénitani a polgármestert. természetesen, ha összefognak. Lehet, hogy ez a “lázadó, forradalmár” csoport nem a többség?

  • Delfi

   Lényegtelen, hogy többség vagy sem, ha nem fideszes bólogatójánosokból állna a testület, akkor csak megvizsgálnák, hogy a közpénzt helyesen használják-e fel, vagy csak szokás szerint lopnak, mint a gép.

 • Ismeretlen katona

  Polt Péter szerint nincs itt semmi látnivaló, mindenki menjen haza.

 • József Szűcs

  A polgarmestereket nem lehet elenorizni pedig a legtoobb torvenysertest ok kovetik el ok rajuk nem vonatkoznak a torvenyek csak a szegenyemberre falumba amit csinal a polgarmeste az mar tul megy minden hartaron megmontak neki az igazat meg o tett feljelentest mert aertonek vette az igazsagot milyen orszagba elunk nem csoda menekzl mindenki az orszagbol de jol teszik

 • József Tar

  Sok ott a Kovacs Nyiregyhazan, nem rokona veletlenul a Polgi’..?

 • Kis János

  Áááá…ez csak kis lopás. Lopáska. Talán nem is lopás…valakinek a valakije. Korrupció. Gondolom minden nap hajnali négykor kel, hogy nyolcra kipihenten munkára jelentkezhessen.

  • csaba

   4-es metropolite 169 milliárd.No abba minden belefér.

   • Kis János

    A questor , meg a nyugdíj pénzek ellopásához képest, ez bolhafing. Az Uniós pénzek ! Na,abban van a biznisz !

 • http://konc.kinja.com/ Klinkerhoffen

  Tiborcz fogpiszkálója se lehetne, a nyírségi parasztja!!!

 • Zoltán Pogátsa

  Kérlek, ilyet, hogy nemzetgyilkos, itt ne.

 • Zoltanius

  Az elmúlt 20-25 évben pont az volt a fő probléma, hogy nem volt liberális a gazdaság és társadalompolitika. Ha valamit elcsesztek, akkor pedig a kárt szenvedett jónép ráfogta, hogy a csúnya neoliberálisok… De még a fogalmakkal sem nagyon vannak tisztában. Ha érveket akar vki, hallgassa meg pl. Mihályi Pétert!

 • http://alfa-kontakt.info Jani haverja

  A határátkelőn általában nem találkozom orbitális hülyeségekkel… :)

 • István Tamasi

  Az hogy nemzetrontó vagy nemzet érdekeivel ellentétes bizonyára szalonképesebb, de szerintem kevésbé fedik a valóságot.

 • Zoltán Pogátsa

  Ezeket sem. :)

 • István Tamasi

  Na és az már szalonképesebb és jobban illik a mai helyzetre, hogy a mutyikormány tevékenysége egy az egyben a brezsnyevi pangásra emlékeztet?

 • wereko

  Az azért nem jó mert akkor az lenne a baj hogy biztos az Orbán kollégiumi szobatársainak a cégei gyártják az aknát meg a gumilövedéket meg a könnygázgránátot…

 • NágelFerenc

  1956-os menekülteket is söpredéknek neveznéd?

  Ezeket meg otthon ölik, a keresztény Hungary detto ölné a krisztusi szeretet jegyében.
  Pedig mindenki tudja, ide nem akarnának jönni. Mert olyan országba ki akar maradni, ahol már 6-800 ezren elmentek.

 • NágelFerenc

  Kurvára nagy a félelem.

  A rendőrség direkt gerjeszti, hogy nem engedi tovább őket.
  Minden épeszű tudja, hogy orbánnak ez kell, hogy elterelje a figyelmet a valódi lopásaikról.
  Ez nem valami duma, ez recept az összes köcsög diktátor jelöltnél. Rákosiék is állandóan félelmet gerjesztettek a nyugattal szemben. Meg is is védték ők a magyarokat, nehogy kint rájuk támadjanak.

  Orbán is állandóan megvéd minket. Először a saját nyugdíjunkat védte meg a gazember hazaáruló tolvaj.
  2006-ban volt igazán balhé, ami most van az semmi, hanem menekültek terrorizálása.

 • Tóth Árpád

  Kedves Ferenc!
  Jó lenne ha látnád hogy a dolgoknak már semmi köze a belpolitikához. Már a létünkről szól, vagy jön Mohács 2.0

 • Borbély Jôzsef

  Mindegyik hozzászóló tulajdonképpen egyetért abban-és én is csatlakozom,hogy Bőtös Botond alias Csehszlovák kém egy senkiházi és,hogy nálunk Szlovákiában -Felvidéken egy másik zsidó
  senkiházinál Barak Lászlónál ( Paraméter nevet viselő szennyportál tulajdonosa)találta meg azt a közeget,ahol kiélvezheti
  kedvére hungarofób hajlamait .

 • Dagiiron

  1, Nem szigorítják, pont az ellenkezője az igaz..
  2 , A muszlim közösség létszáma és a bevándorlás között van kapcsolat. A hétfői támadáshoz hasonló akciókat csak muszlimok követnek el..
  3, A kialakuló párhuzamos társadalmakhoz is köze van a bevándorlásnak.
  4, Azokat a hibákat, amiket az angolok és a többiek elkövettek, ne kelljen nekünk is az EU nyomására elkövetni..

 • amok

  Szerintem te nem értesz semmit a világból. Azt hiszed, hogy a globalizáció egy szükségszerű, elkerülhetetlen és alternatíva nélküli folyamat, miközben nem az. A történelemben a nagy egyesülések után a nagy szétesések következnek, elég csaka a római és a brit globalizált birodalmakra gondolni. Az hogy technikailag 40p alatt Damaszkuszból Budapestre lehet menni, semmit nem jelent. 5p alatt át lehetett menni technikailag Kelet-Berlinből Nyugat- Berlinbe gyalog, mégsem nagyon ment senki.

 • tiszenety

  30-40 év múlva Európában vagy muszlimok nem lesznek, vagy keresztények. Ti liberálisok pedig biztosan nem lesztek, és nem fogtok Damaszkusz és Budapest között repkedni. Maximum a hamvaitokat viszi majd a szél a krematórium kéményéből.

 • zsíroskenyér

  Miért csúsztatás? A nyugati hatalmak zsákmányolják ki az arab országokat, jól látja a szerző.

 • zsíroskenyér

  😀 😀 😀 Azt hittem Soros miatt! Az nem fordult meg a fejedben, hogy azért van vége, mert nem szaporodunk? Neked hány gyereked van?

 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100009815104572 Thyscio Niedyn

  Nincs vége, sohasem létezett… az egyszerűen társadalmi operett mesevilága volt…

 • zsíroskenyér

  Az megvan, hogy a mostani tettes is brit állampolgár? Ahogy a korábbiak sem menekültek voltak, hanem saját országukban születettek vagy régóta bevándorolt vendégmunkások gyermekei?

 • zsíroskenyér

  Amikor a magyar egészségügyben évente meghal harmincezer ember?

 • zsíroskenyér

  Poirot felügyelő, maga az?

 • amok

  Jah, kiszákmányolják. Konkrétabban?

 • Asidotus

  a fehér ember nélkül ezek az arabok sivatagi csórók lennének.
  A fehér ember vitte el hozzájuk az olajkutakat, a modern orvostudományt.
  Mindezt annak ellenére, hogy 1000 éve még ők voltak a fejlettebbek. Aztán valahogy az arab vilg nem csak nem fejlődött, hanem még butult is, ellentétben Európával

 • Krajcáros

  “Amikor a magyar egészségügyben évente meghal harmincezer ember?”

  Baszki, tényleg beleszámolsz minden egyes meghalt embert, és azt mondod, hogy a magyar egészségügy miatt halnak meg? Ha jobb lenne az egészségügy, örökké élnének?

 • Dagiiron

  Értem, tehát neked belefér ennyi terrortámadásban elhunyt ember, hogy humanistának érezd magad..

 • Innovált kutyák

  ez milyen szám? Mi az, hogy az egészségügyben?

 • Máresi Kiskin

  Milyen harmincezer? Háromezermilliárd ember hal meg az egészségügyben.
  A zorban meg veri grazban a feleséget.

 • amok

  Konkrétan a korábbi merényletekben voltak menekült elkövetők IS, többen, mint ahogy bevándorló gyerekek is. A bevándorló gyerekek/unokák/dédunokák terroristává válása is csak az integráció rendkívüli problematikusságát mutatja.

 • גוי

  Mindegyik terrorista a bevándorlás által került Európába.

 • Innovált kutyák

  speciel a mostaninak az apja érkezett Angliába Líbiából, ahol már terroristaként volt nyilvántartva

 • liberáliscenzor

  Több közülük menekült volt. Anis Amri pl nem is európában született. Olvass néha.
  A manchesteri hulladék szülei is menekültek voltak, ő pedig brit állampolgárságú ARAB volt, sosem lesz európai..

 • Jóvanna
 • tiszenety

  Épp arról van szó, te fogyatékos geci, hogy még több generáció után sincs meg bennük sem a képesség, sem az akarat az integrációra. Egyébként is, attól, hogy valaki brit állampolgár, még nem lesz brit. De tudjuk, nálatok liberálisoknál csak állampolgárság létezik, nemzetiség, anyanyelv, kultúra, vallás – egyszóval identitás – pedig nem.

 • JohannGambolputtyFromUlm

  Igen.Fantasztikusan integrálódott valamennyi ! De megsúgom neked : Az összes merénylő retkes , büdös , buta , haszontalan , arab volt.Még ha a holdon is született volna akkor is arab marad.Gondolom szerinted akinek van angol állapolgársága az automatikusan angol igaz ? Te még annál is hülyébb vagy mint gondoltam.
  Ha egy egér egy istállóban születik akkor az nem egér többé hanem ló.Liberális logika…

 • amok

  Igen. Ugyanis a politika lényege a különbségtétel. Különbséget teszünk a saját és az idegen között. Amire a sajátnak joga van, arra az idegennek nincs. És a történelem/alapító atyák úgy hozták, hogy Ciprus a határon belül van, a Maghreb meg nincs.

 • Innovált kutyák

  a “néger” csupán egy bőrszín, azzal semmi probléma nincsen önmagában. Az iszlám egy ideológia, melynek szerves része, hogy soha, ismétlem, soha nem ismer el világi hatalmat és törvényt magasabb rendűnek a Koránnál, ebből fakadóan egy hívő muszlim számára mindig is összeférhetetlen lesz a hite a mi nyugati, liberális demokráciánkkal. És ez örök konfliktusforrás marad. És most ne gyere erre azzal, hogy nem minden muszlim fundamentalista, mert tisztában vagyok vele. Valószínűleg jobban, mint te vagy cseszkó kém barátod

 • https://lumixchallenge.jux.com/ kesztió

  Feltéve, hogy jó konzervatív módjára konzerválni akarod azt a szemetet, azt a lose-lose játékot, amit nem kis cinizmussal a történelem folyamaként szoktak emlegetni.

 • https://lumixchallenge.jux.com/ kesztió

  5p alatt át lehetett menni technikailag Kelet-Berlinből Nyugat- Berlinbe gyalog, mégsem nagyon ment senki.

  És ez a 21. században egy működő, sőt, követendő modell. 😀

 • amok

  Hát tudod, amit én konzerválni akarok az számomra nem szemét, hanem mindaz amiért élnem érdmes. Ugyanakkor teljesen mindegy, hogy én mit akarok, a történelem maga a valóság. A többi fantazmagória.

 • jóaszamáris

  Elképesztően szórakoztató rajzfilmszerűen ostoba emberek fitymacsattotgató gőgjét olvasni, amikor azt képzelik, hogy alkalmasak lennének a történelem folyamát megváltoztatni, vagy egyáltalán értenek belőle bármit is.

  Loose-loose, my friend, mint a hígfosás.

 • amok

  Teljesen mindegy, hogy követendő-e vagy nem (a mostani kontextusban akár az is lehet). Csak egy példa arra, hogy amit technikailag meg lehet valósítani, az egyáltalán nem szükséges, hogy megvalósuljon, vagyis légtéglából légvárat építész a példáddal.

 • http://brazzers.com/ citoenjanika roszabb mint

  Wallenberg hát itt is vagy? a kurva anyádat. :DDD

 • Asidotus

  az autózásból, a közlekedésből van haszon.
  A muszlim bevándorlásból nincs
  Ha lenne, akkor nem erőltetnék az elöregedő társadalommal, dráguló munkaerővel küzdő nyugateurópai országok, hogy mi is vegyünk át migránsokat.

 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100009815104572 Thyscio Niedyn

  Bocs, nem voltak fejlettebbek… csak, amikor a lómaiak legyőzték a görögöket, ezek tudományos írásait fordítani kezdték arab nyelvre, az meg , hogy némi saját eredmény is született menet közben, szinte természetes.

 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100009815104572 Thyscio Niedyn

  pl. egy nyugati befolyás alá kerülő arab országban azonnal világpiaci szintre kerül a sokkal alacsonyabb belső olajár…
  A felhalmozott tőkéjükkel azonban szinte minden nyugati cégben benne vannak és ezt a neten is jól látni. Közvetlenül is, de a nyugati munkavállalóikon keresztül is képesek zsarolni a nyugati kormányokat. Angela Merkel nem véletlenül olyan engedékeny…

 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100009815104572 Thyscio Niedyn

  Jól látom, hogy az urak, hirtelenjében az egész történelmet meg akarják változtatni vagy helyes útját kijelölni ? Talán a Naprendszer forgási irányát is kritika alá vehetnék, ha nem lennének ennyire kisstílűek… :)

 • törzsmókus

  walli, nem elég hogy goj vagy, még sárkány is? :(

 • zsíroskenyér

  Egy repülógépbalesetben többen szoktak meghalni, mint Manchesterben.

 • zsíroskenyér

  Cáfoltad az állításom? Nem!

 • g!orgio

  Képes rá

 • tiszenety

  Akkor szerinted, normális, hogy ilyen merényletek történnek, hiszen a repülőgépbaleset is velejárója a repülésnek, de azért repülni kell, ergo a merénylet is velejárója a muszlim bevándorlásnak, de azért a bevándorlás kell, ugye? Tudod, zsíroskenyér, te és a fajtád fogja legjobban megszenvedni azt a harcot, ami most a kereszténység és az iszlám között fog zajlani, mert ha ők győznek, akkor velünk együtt mind egy szálig keserves kínok között pusztultok el, ha mi győzünk, akkor pedig velük együtt fogtok keserves kínok között elpusztulni. Úgyhogy nektek tök mindegy, lámpavas, golyó, máglya vár rátok, akárki győz. Isten irgalmazzon nektek.

 • JohannGambolputtyFromUlm

  Hátborzongató…Ilyen alacsony IQ-val és ilyen szellemi fogyatékossággal még szavazati jogod is van.Szörnyű.Már régen el kellett volna altatni az ilyen katasztrofálisan irracionálisan , betegesen gondolkodó közveszélyes idiótákat.A társadalom rákja vagytok.

 • Asidotus

  még az is több, mint ami itt volt, Európában a 11. században

 • JohannGambolputtyFromUlm

  Azért nem szaporodunk mert létezik liberális oktatás.MINDENÉRT ez a felelős.Igazából halállal kellene büntetni ennek a terjesztését.Ha konzervatív keresztény oktatás/nevelés lenne Európában a társadalom sem fogyatkozna.Ilyen egyszerű.
  Amint nincs feminizmus , ostoba liberális nyafogás , elitista világnézet , abortuszpártiság , uzipártolás ,értéktelen művészet , mindjárt megugrana népszaporulat.

 • JohannGambolputtyFromUlm

  “1. Abedi nem volt ismeretlen a titkosszolgálatok előtt, nyomoztak is utána, főleg líbiai iszlamista szervezetekkel fenntartott kapcsolatai miatt”

  Pár hsz.-el feljebb azt írtad bebizonyították hogy bosszúból ölt.Szóval akkor gondolom véletlen egybeesés hogy terroristákkal ált kapcsolatban.Tipikus hazug liberális vagy

 • bispora

  Svédország 1970-ig?

 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100009815104572 Thyscio Niedyn

  Hmm… lehetséges, hogy mostanában éppen bűnbánatot gyakorolnak ? :)

 • zsíroskenyér

  A két állítás miért zárná ki egymást? Az indítékról beszélünk, az pedig a bosszú egy barátja miatt, az, hogy iszlamista szervezettel állhatott kapcsolatban egy körülmémény. Tartsd meg magadnak a minősítgetéseid, ilyet én is tudok, te retkes náci faszkalap.

 • zsíroskenyér

  Az, hogy angol állampolgár volt, itt annyit bizonyít, hogy nem migráns volt, ahogy a kormány hazug propagandája állítja. Se többet, se kevesebbet, a többit te magyarázod bele.

  Merénylők Angliában korábban (ír) katolikusok voltak, most meg (arab) muszlimok, kinek, mikor van baja a fennálló világgal. Most éppen az a bajuk, hogy háborúzunk velük.

 • zsíroskenyér

  Érdekes mód, ez a liberális oktatás éppen a legmagasabb színvonalú oktatású intézmény (CEU) Magyarországon nemzetközi szinten. Lehet, még több kellene belőle, hogy a társadalom ne bérrabszolgává váljon, hanem okos emberek tömegévé.

 • zsíroskenyér

  MIért, nincs igazam? Sikerül megcáfolnod, vagy megpusztulsz dühödben? :)

 • zsíroskenyér

  Ez a merényleg nem a bevándorlás miatt történik, hanem azért, mert háboruzunk az ISIS-szel.

 • zsíroskenyér

  Az megvan, hogy egy emberről beszélünk és nem minden arabról? A brit állampolgárság arra volt érv, hogy ez az ember nem migráns volt, ahogx azt a fideszes propaganda állítja.

 • Zugonics Róbert

  Te ember elolvastam néhány irományodat és arra jutottam, hogy te egy buzi vagy. Az a legnagyobb baj veled, hogy nem az egészet nézed, hanem minden egyes bevándorlás/iszlamizáció ellenes hszből kiragadsz egy szarságot és nekiállsz erőlködve cáfolni. Nem nézed, hogy Nyugat-Európa társadalmára milyen hatást gyakorol az a sok muszlim bevándorló (igen már több generáció óta) és milyen veszélyeket, milyen lehetséges jövőképet tár elénk az egyre növekvő, integrációra nem nagyon képes, saját kis közösségeket kialakító kisebbség, amit egy számunkra nem nagyon értett sajátságos vallási, családi, közösségi rendszer szocializál bele a mi társadalmunkba. Itt nem csak a mostról van szó, itt a gyerekeimről és unokáimról van szó, akik 60 év múlva és kénytelenek lesznek ebben a világban létezni, és nagyon nem szeretnék én sem egy olyan Európában élni, ahol egy 30-40%os muszlim, nagyrészt szegénységben élő kisebbség (nagy részük, mint saját romáink nagy része) kezdi meg majd a szegénységből való kitörést egy imám ösztönzésére, aki minket, fehér keresztényeket jelöl majd meg az ő szegénységük okozójaként. (Ezek a dolgok mindig is így fognak lenni a történelem folyamán, annak ellenére, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a top értelmes lények). Szóval, ha a fent felvázolt jövőképnek csak halvány esélye is van, akkor most ebben a pillanatban már késő bármit is tenni, viszont a bevándorlás teljes lezárásával, a nem létező no-go zónák felszámolásával, a radikális imámok, vagy muszlim radikális nézeteinek terjesztésének betiltásával, radikális törvényekkel (a nők vallás általi elnyomásának betiltása, a bűnöző bevándorlók azonnali kitoloncolásával visszamenőleg 3 generációra) viszont sokáig lehet még tolni a bekövetkeztét.
  Nem is ez a kis jövőkép a lényeg, hanem az adatok, amiket te képtelen vagy cáfolni. Rendőrségi statisztikák, bűnözési ráta, erőszakos bűncselekmények, lopások, terrorcselekmények száma, ezeket, ha összeveted a 2015 előttiekkel, akkor meg fogsz lepődni!! A gazdasági haszonról ne is beszéljünk. Feketék az USÁ-ban még mindig nem és nem is fognak…

 • JohannGambolputtyFromUlm

  Hahahah.Megcáfolni… Egy liberális ilyet kér… hát ez valami olyan mintha egy 5 évesnek elmondanám hogy nem létezik a télapó és azt mondaná hogy “Cáfold meg”
  Aki egy repülőgépbalesetet és illegális bevándorlók által elkövetett terrorcselekményeket összehasonlítja az közveszélyesen buta.Drága barátom neked először egy áltatlános iskola elvégzésére lenne szükséged hogy az alapvető racionális gondolkodást elsajátítsd mert jelenleg egy kétéves szintjén vagy.A hétéves fiam is érti hogy a repülőgépbalesetet nem lehet megakadályozni a terrorizmust meg igen.Csak egy liberális elég fogyatékos hogy ezt ne tudja megérteni.

 • NoName

  Tökéletes megoldás! Hiszen mindenki másnak is ez jár.