Következmények nélkül IV. – a bíróság egyszer már felmentette az ügyfeleit kifosztó hivatásos gondnokot

IMEI_szocio

 

Egy idén zárult büntetőeljárásban egyszer már megúszta cikksorozatunk hivatásos gondnoka a felelősségre vonást: ebben az ügyben az ügyészség egy idős asszony lakásának mélyen áron alul történt eladása miatt emelt vádat – a bíróság azonban felmentette H.-t. Az ugyancsak H. által gondnokolt  Szántó Gábor ügyében már csak a pótmagánvádra indult eljárásban bízhatnak az érintettek – ide értve azokat is, akiknek jelenleg is H. kezeli a vagyonát. Ha most is felmentik, akkor többé talán senki nem fogja számon kérni a profi gondnokot. 

 

KORMÁNYPROPAGANDA HELYETT VALÓDI HÍREK

Előfizetőket keresünk – támogasd a független tényfeltáró újságírást havi 1000 forinttal!

 

Előzmények

Következmények nélkül III. – Az utolsó esély, hogy felelősségre vonják a hivatásos gondnokot

Következmények nélkül II. – így nyomozott a rendőrség a gondnoka által kifosztott gondnokolt ügyében

Következmények nélkül – így fosztja ki egy profi gondnok a rá bízott gondnokoltat I.

A tanúk meghallgatásával folytatódott H.S. hivatásos gondnok pere, aki a vád szerint sajátjaként kezelte Szántó Gábor gondnokolt vagyonát: milliókkal nem tudott elszámolni, Szántó lakását mélyen a piaci áron alul eladta, majd a gondnokolt számára vásárolt új ingatlant életjáradéki szerződés keretében ismerősének átjátszotta. A pótmagánvádas eljárás második tárgyalási napján tanúként hallgatták meg az érintett ügyintézőket, és azt a korábbi gyámhivatali vezetőt, aki H.S. közvetítésével annak idején megvette Szántó Gábor lakását. Időközben azt is megtudtuk, hogy 2016 áprilisában H. S.-t egy másik, hasonló okból indult büntetőügyben a másik két vádlottal együtt jogerősen felmentették.

A H. S.-módszer: így kell negyedáron lakást szerezni a barátoknak

A Székesfehérvári Törvényszék H. S. elsőrendű vádlottat és társait az ellenük emelt vádak alól bűncselekmény hiányában felmentette – áll az itt tárgyalthoz hasonló ügy ítéletének összefoglalójában. Abban a perben H.S. hivatásos gondnokot folytatólagosan elkövetett hűtlen kezeléssel vádolta meg az ügyészség egy olyan ügyben, amely kísértetiesen hasonlít a még folyamatban lévő – pótmagánvádas eljárásban tárgyalt –, Szántó Gábor gondnokoltat súlyosan megkárosító történethez. Az ítélet azt követően emelkedett jogerőre, hogy a Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 2016. április 5-én az első fokú ítéletet helybenhagyta.

A 2007 februárjában kezdődött ügy elsőrendű vádlottja H.S., a hivatásos gondnok, a másodrendű Cs. F., egy becsüsi képesítéssel rendelkező Ecseri úti árus: őt orgazdasággal vádolta az ügyészség; a harmadrendű pedig S.-né, egy készséges gyámhivatali ügyintéző – ellene hivatali visszaélés volt a vád.

Szántó Gábor történetével nemcsak a gondnok személye jelent párhuzamot: H.-nak ez a gondnokoltja is komoly ingó- és ingatlanvagyonnal rendelkezett, melyet H. kezelt, egészen a gondnokolt 2008 májusában bekövetkezett haláláig. De a vagyon értékesítése is egészen hasonló forgatókönyv szerint zajlott: a vevők itt is H. ismeretségi köréből kerültek ki – ezúttal egy baráti házaspár –, akik a lakást szintén életjáradéki szerződéssel szerezték meg, a piaci ár negyedéért.

A gondnok ugyanis az idős hölgy közel 20 millió forintot érő lakását úgy adta el, hogy a vevőnek csupán 5 millió forintot kellett egy összegben megfizetnie. De a havonta fizetendő 70.000 forintos járadék sem terhelte sokáig a vevők pénztárcáját, mivel a lakás tulajdonosa alig néhány hónappal a szerződés megkötése után meghalt. Így H. barátai pontosan 5.518.000 forintért, a hivatalosan becsült érték kevesebb mint harmadáért jutottak hozzá az ingatlanhoz.

A lakás értékéről ugyanis hivatalos adat is van: az idős hölgy azt másfél évvel korábban a fiatalon elhunyt lányától örökölte, és a 2007 januárjában kelt hagyatéki végzés az ingatatlan értékét 18,2 millió forintban állapította meg. Ezt megerősítette az APEH határozata is, amely a 18 millió forint értékű lakásra 610.000 Ft illetéket állapított meg.

A vádirat szerint a III. rendű vádlott S.-né, a gyámhivatali ügyintéző hivatali visszaélést követett el, amikor engedélyezte H.-nak az ingatlan 5 millió forint készpénzért történő eladását, hiszen a lakás valódi értékéről tudomással kellett bírnia. Mégpedig azért, mert ő maga engedélyezte, hogy az APEH határozata alapján H.S. a gondnokolt fenntartásos betétjéből az örökölt lakás után az illetéket befizesse.

Mindent visznek

A gondnokolt vagyonának eladása nemcsak a lakást megvásárló baráti házaspárnak volt bomba üzlet, profitált belőle H. egy másik régi ismerőse, az orgazdasággal gyanúsított II. rendű vádlott, CS. F. is. A gondnok a vádirat szerint a gondnokolt lakásában található bútorokból, könyvekből és festményekből álló ingóvagyonra tőle kért árajánlatot. A Cs. által készített értékelés szerint a festmények csak eszmei értékkel bírtak, a további ingóságok összértékét pedig 1.038.000 forintra tartotta – ezen az áron ajánlatot is tett a teljes ingóság megvásárlására.

A gondnok nem keresgélt tovább: miután megkapta a gyámhivatalból S-né jóváhagyását, el is adta Cs.-nek az összes ingóságot 1 millió forintért. Csakhogy ugyanezt a vagyont a hagyatéki eljárásban 3.804.000 forintra értékeltek: 36 darab, összesen 2.125.000 forint értékű festményt, és összesen 1.679.000 értékű bútor és konyhai eszközt említ a hagyatéki leltár.

A gondnok a tárgyaláson védekezésként azt mondta, hogy az ingóságokat megpróbálta értékesíteni, de az általa először megkeresett, hagyaték felvásárlásával foglalkozó kereskedő csak 300 ezer forint körüli árat ajánlott, ezért inkább elfogadta a másodrendű vádlott 1 milliós ajánlatát. Az ügyészség szerint ugyanakkor aggályos, hogy H. S. nem rendelt meg független értékbecslést, hanem egyszerűen elfogadta a későbbi vevő, az Ecseri úti árus értékbecslését és ajánlatát.

Tény, hogy H. a hagyatékért kapott összeget a gondnokoltja idősotthoni befizetésére fordította, de az ügylet ettől még az ügyészség szerint a gondnokolt vagyoni érdekeire kirívóan hátrányos volt.

A fentiek alapján az ügyészség azt állapította meg, hogy H.S. a törvényben meghatározott vagyonkezelési kötelezettségét megszegte, az időközben elhunyt gondnokoltnak 10 millió forintot meghaladó értékű vagyoni hátrányt okozott. A III. rendű vádlott S.-né mint gyámhivatali ügyintéző a jogsértő jogügyletek jóváhagyásával megszegte kötelezettségét, mely szerint a gyámhivatalnak vizsgálnia kell, hogy a gondnok jognyilatkozata a gondnokolt érdekét szolgálja-e.

A II. rendű vádlott becsüs-felvásárló Cs.F. esetében a kárértéket az ügyészség 2.766.000 forintban állapította meg.

A bíróság szerint minden törvényes volt

A vádirat ismeretében úgy tűnik, az ügyészség minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a három vádlottat a bíróság felelősségre vonja – a „kiemelt jelentőségű ügyben” mégsem született elmarasztaló ítélet. (Az ügy kiemelt jelentőséget a gyámhivatali ügyintézővel szemben felhozott vád, a hivatali visszaélés tényállása indokolta.)

Az ügyészség a vádiratban azt rótta az első rendű vádlott H. terhére, hogy az ingatlanra a házaspárral kötött életjáradéki szerződés színlelt szerződés volt, valójában, tartalmilag adásvételi szerződést kötöttek. Így az ismerős házaspár által megfizetett 5 millió forint valójában vételárnak tekinthető, ami viszont 13 millióval kevesebb, mint a lakás becsült értéke.

A törvényszék szerint viszont az életjáradéki szerződés nem volt színlelt szerződés, így „a szerződés megkötése során az I.r. vádlott a gondozott érdekeit szem előtt tartva járt el, őt nevezett jólétének előmozdításának célzata vezérelte. Az ő cselekményei következtében a gondokoltnak lehetősége volt élete utolsó időszakát a korábbitól lényegesen jobb, méltó körülmények közt eltölteni.”

A bíróság ezzel a gondnok védekezését tette magáévá: e szerint az ingatlan áron alul történő eladását az időkényszer indokolta: a gondnokoltat mielőbb egy magas színvonalú ellátást nyújtó otthonban akarta elhelyezni, ehhez pedig 6 millió Ft belépési díj megfizetésére volt szükség. H. az általa előadott védekezés szerint a lakást két alkalommal is meghirdette az Expressz újságban, de egy hét alatt nem jelentkezett komoly vevő, ezért azt az ismerős házaspárnak ajánlotta fel megvételre.

Csakhogy bebizonyosodott, hogy a gondnok már a lakás meghirdetése előtt megkereste az ismerős házaspárt, de ekkor még az ingatlant valódi értékén, 18 millió forintért ajánlotta megvételre. A vevőknek azonban nem volt ennyi pénze, így az ügylet meghiúsult.

Az ügyészség szerint viszont nem sokkal később, a lakás meghirdetésének időpontjában (október 4. és 8.) a felek szóban már meg is állapodtak az életjáradéki szerződés részleteit illetően, majd október 10-én meg is szövegezték a szerződést. Ebben az ingatlan értékét 12.760.000 forintban határozták meg, mivel állításuk szerint a lakás „állapota leromlott, elhanyagolt volt”. Az ítélet indoklása szerint ezt az érvelést – amely H.S. most folyamatban lévő ügyében is felbukkan – a bíróság elfogadta, figyelmen kívül hagyva a korábbi hivatalos értékbecsléseket.

Az ítélet indoklásában még egy érdekes pontot fedeztünk fel: a hivatásos gondnok kirendelésekor „(…) a gondnokolt két budapesti ingatlannal, nagyobb összegű készpénzzel, valamint az egyik lakásban található bútorokkal, könyvekkel és az édesapja által készített festményekből álló ingóvagyonnal rendelkezett.” A másik ingatlan értékét az illetékes önkormányzat 8,2 millió forintban állapította meg. Felmerül a kérdés, miért kellett eladni a gondnokolt 18 milliót érő nagyobb lakását festményekkel, bútorral, egyebekkel, mikor az otthonba költözéshez szükséges 6 milliót fedezte volna a kisebb lakás értéke is.

H.S. magyarázata szerint a 18 milliót érő ingatlan lehető legrövidebb időn belül történő, áron alul való eladására a gondnokolt idősotthonba való elhelyezése érdekében került sor, a műtárgyak és bútorok eladására pedig azért volt szükség, hogy „a sértett új otthonba költözéséhez szükséges további 1 millió forintot megszerezze”. Sajnálatos módon a bíróság figyelmét elkerülte a nyilvánvaló ellentmondás: idézett vallomásában maga H.S mondta ki, hogy a nagyobb lakás árából befolyt 5 millió forintos vételár nem volt elég a gondnokolt idősotthonba költözéséhez – holott az egész ügyletnek ez volt az állítólagos indoka.

Bár nem feltétlenül lesz hatással a folyamatban lévő ügyre, a Szántóék által indított pótmagánvádas eljárás második tárgyalásán a hivatásos gondnok védője nem mulasztotta el megemlíteni, hogy ügyfelét a fenti ügyben felmentette a bíróság.

A Szántó-ügy második tárgyalási napján

Annak ellenére, hogy a vádlott, H. S. korábban úgy nyilatkozott, várhatóan vallomást tesz, ez most is elmaradt. Beidézték viszont az érintett gyámhivatali ügyintézőket, és a gyámhivatal egykori vezetőjét, aki 2010-ben 5 millióért megvette a gondnoktól Szántó Gábor 40 nm-es belbudai lakását. A bíró a kérdéseivel a gyámhivatal szerepét, felelősségét próbálta az ügyben megvilágítani, a szakmai protokollokra vonatkozó kérdéseivel pedig az ügyintézők döntéseinek indokaira kereste a magyarázatot.

A tanúk magyarázataikkal rendre a gyámhivatal narratíváját igyekeztek alátámasztani, miszerint H.S. őket is megvezette, fontos tényeket titkolt el előlük, de az általuk meghozott döntések legjobb tudomásuk szerint a gondnokolt érdekét szolgálták. Arra ugyanakkor a közel három órás tárgyalás alatt nem kaptunk kielégítő választ, hogy miben merül ki tulajdonképpen a gyámhivatal ellenőrző szerepe.

Az első tanú, V.-né F. Éva gyámügyi előadó például nem emlékezett azokra az írott vagy íratlan szabályokra, amelyek a gondnokoltak pénzének kezelésére vonatkoznak. Mint emlékezetes, H. S. vallomása szerint azért nem tudott naprakészen nyilatkozni Szántó vagyonáról, mert otthon, „ömlesztve” tartotta a gondnokoltak pénzét. V.-né az erre vonatkozó kérdésre csak annyit mondott, hogy a pénzkezelést „általános törvény szabályozta, mi aszerint jártunk el.”

Arra a kérdésre, hogy a gondnok által benyújtott éves számadások ellenőrzése a becsatolt dokumentumok átnézésén kívül pontosan mire terjedt ki, egyszerű „nem tudom”-mal válaszolt. Az általános amnézia egykori kollégáját, T-né K. Máriát sem kímélte: ő eleve azzal kezdte a vallomását, hogy az eset óta már nyugdíjba ment, és egyébként sem emlékszik a részletekre, mert nem hozott az ügyben semmilyen döntést.

Vallomásukat árnyalja, hogy annak idején mindketten Gábor első lakásának vevője, a vezető beosztású gyámügyes M. Rita beosztottai voltak. (M. vette meg 5,1 millióért Gábor 39 nm-es belbudai lakását.) Elmondásuk szerint ők M.-től vették át Szántó Gábor aktáit, de csak rövid ideig, 2011 márciusától 2012 júniusáig foglalkoztak vele – ekkor nevezték ki gondnoknak H. helyett Szántó Pétert, Gábor unokatestvérét.

T.-né szerepe az ügyben különösen érdekes, mert miután főnöke a kormányhivatalba került, ő lett a gyámhivatal vezetője. Állítása szerint még beosztottként kellett aláírnia azokat a határozatokat, amelyek az új lakás vásárlását, felújítását, és eladását lehetővé tették – emlékezetes, hogy ez volt az a jóval drágább ingatlan, amit H. a gondnokolt pénzéből vett és újíttatott fel, majd egy ismerősének életjáradéki szerződéssel átjátszott. M. Rita, a gyámhivatal vezetője, Gábor előző lakásának vevőjeként érintett volt az ügyben, így nem adhatott engedélyt ezekre a jogügyletekre; ezért T.-nét utasította, hogy írja alá a határozatokat: „ezt kérte, nem mondhattam nemet”.

A tárgyalás tetőpontján a bíró szembesítést rendelt el T.-né és M. Rita között. T.-né kitartott amellett, hogy a kérdéses határozatokat M. hozta, ő csak az utasítása szerint aláírta azokat. M. Rita először úgy nyilatkozott, hogy „ilyen nem történt”, majd helyesbített, hogy „nem emlékszem”.  Ez utóbb válasz már nem tagadja az utasításra vonatkozó állítást, viszont elkerülhető vele a hamis tanúzás vádja.

A bíró kérdéseire M., az egykori gyámhivatali vezető egyébként is nagyon ügyesen válaszolgatott: Bíró: Számokat fogok mondani: [a gondnok] 5.1 millióért eladta a gondnokolt lakását. A gondnokolt intézetben van. 9 millióért vásárolt új ingatlant, azt a gondnokolt pénzéből, közel 1 millió forintból felújíttatta. Szakmai szempontból rendben van ez így?”  M. Rita: „Nem tudom. Minden esetet egyedileg kell elbírálni.”

Legfeljebb erkölcsi felelősség

T.-né K. Mária vallomásának egyik mozzanatából viszont – függetlenül az ügy büntetőjogi megítélésétől – az egész eljárás etikailag súlyosan kérdéses volta szépen kiviláglott: „Rita mondta, hogy lakást szeretne vásárolni Budapesten, aztán egyszer csak mondta, hogy megvette (… ) A …-ik kerületben van, egy gondnokolt lakása (…) Ez teljesen jogszerű egyébként, ebben nincs semmi illegális. A gondnok nem hasraütésre állapítja meg az ingatlan értékét, hanem értékbecslés alapján.”

Nem sokkal később a bíró az egykori gyámhivatali vezetőt kérdezte: „Az értékbecslést ki rendelte meg?” M. válasza önmagáért beszél: „Én készíttettem az értékbecslést (…) ez alapján engedélyezte a gyámhivatal a lakás eladását.”  Vagyis az a gyámhivatali vezető (M. Rita) becsülteti föl a gondnokolt lakásának értékét, aki később nagyjából ezen az áron meg is veszi azt.

Ez volt az az értékbecslés, amelyről egy másik szakértő így nyilatkozott: „sem alakilag, sem tartalmilag nem felel meg a minimálisan elvárható szakmai elvárásoknak (…) nem tartalmaz piaci összehasonlító adatokat, korrekciókat (…) a forgalmi érték kialakítása így önkényes és ellenőrizhetetlen.

A bíró később kifejtette, hogy ebben az eljárásban egyetlen vádlott van, H. S., a többi résztvevőt tanúként hallgatják ki – vagyis a hivatásos gondnok az egyetlen, akinek még van félnivalója, a Szántó Gábort kifosztó ügyletekhez asszisztáló hivatalnokok megnyugodhatnak. De ha minden úgy alakul, ahogy a másik, cikkünk elején említett büntetőügyben, akkor nemsokára H. S. is fellélegezhet.

A szociális szférában nem egy hasonló történet kering lelkiismeretlen gondnokokról, és a törvénytelenségekhez asszisztáló hivatalnokokról. Az ítélet – függetlenül attól, hogy elmarasztalja vagy felmenti H.-t – fontos üzenet lesz nekik is.

Vitrai Barbara – Becker András

Ha tetszett a cikk

Előfizetőket keresünk – támogasd az Átlátszó munkáját havi 1000 forinttal! Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.

 • akárki

  Lesz egyszer elszámoltatás!

  • Urakura

   Itt soha…

 • Simon Gábor László

  Az a bíró, amék az iylen csótányokat szabadon hagyja, na ő a felelős ezekért, ugyanis ha az első esetben elkapják az ilyen gazembereket a többi meggondolná: aljaskosdon-e.

 • Macskafogó

  Gyurcsány nem tévedett az utcai zavargásokban, btw.

  • Nincs Nincs

   ezt írta ő is:

   “de ő legalább egy valós fenyegetéssel riogatott, és nem egy fantazmagóriával.”

 • Flying Dutch

  Fel kell jelenteni rágalmazásért a neandervölgyit Gábor! Három dolog derühet ki.
  1. Hazudott
  2. Engedély nélküli megfigyelést folytatnak
  3. Titkos információkat hozott nyilvánosságra

  Mindegyik bukta nekik. A legnagyobbat persze az szólna, ha kiderülne, hogy jó komcsi módra tényleg megfigyelnek benneteket.

 • János Virág

  A 4 millió meg nem megy el szavazni,mert orbán lefizette őket egy talicska fával! A határon túli meg jön mert orbán lefizette 1000 milliárdokkal!

 • Péter István

  A félelem- és a gyűlöletkeltés kizárólag a hatalomért cidriző liberális pártkorifeusok és az anarchista lumpen politikai kalandorok egyik legfőbb fegyvere. Azért beszélnek róla annyit és olyan eszetlenül.

 • Jozsef Toth

  Gyűlölködés?????? a fenti sorok……az a gyűlölködés :) :) :) nem is akármilyen !!!!

 • Mr Smith

  A kiraly mindig a nep oldalan van, hol tuzzel, hol vassal.

 • Péter István

  Merő egy exhibicionizmus.

 • Jutka Dallos

  AZ EGYÜTT BENYÚJTJA TÖRVÉNYMÓDOSÍTÓ JAVASLATÁT A KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK ELÉVÜLÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

  Szabó Szabolcs, az Együtt országgyűlési képviselője benyújtja a korrupciós bűncselekmények elévülésének meghosszabbításáról szóló törvénymódosító javaslatot. Amennyiben a Fidesznek, illetve a többi parlamenti pártnak valóban fontos a kérdés, megszavazzák az Együtt javaslatát.

  Mint ismert, a hétvégén Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője úgy nyilatkozott Vágó Gábor népszavazási kezdeményezése kapcsán, hogy nincs szükség referendumra a kérdésben, a Fidesz megszavaz egy törvénymódosító javaslatot a korrupciós bűncselekmények elévülésének meghosszabbításáról, amennyiben azt valaki benyújtja az Országgyűlésnek. Az Együtt most erre válaszul nyújtja be módosítójavaslatát.

  Az Együtt a korrupció elleni küzdelem legaktívabb pártja, így az elsők között csatlakozott Vágó Gábor népszavazási kezdeményezéséhez. Amennyiben a Fidesz mégsem támogatja a törvénymódosítást, folytatjuk aláírásgyűjtésünket a kérdésben.

  Az Együtt hétvégén bemutatott Európai élet az Együtt Magyarországán című programjában számos, a korrupció visszaszorítását szolgáló intézkedést fogalmaz meg. Ennek keretében visszavesszük az Orbán Viktorhoz kötődő személyektől a korrupcióval szerzett vagyonokat, amit kárpótlásra fordítunk, és jóvátételi adót vetünk ki a Fidesz-közeli oligarchákra. A miniszterelnöki és polgármesteri pozíciók betölthetőségének korlátozása mellett egységes állami felületeken tesszük közzé az állami közbeszerzéseket és a közpénzek felhasználását, a politikusokra vonatkozó súlyosbító, speciális kategóriát hozunk létre a korrupciós bűncselekményekre a Büntető Törvénykönyvben, megerősítjük a bejelentővédelmet a korrupciós ügyekben. Minden közpénzt érintő szerződés csak akkor léphet hatályba, ha a szerződés nyilvánosságra került egy egységes, az átláthatóságot szolgáló kormányzati honlapon.

  Az Együtt további programpontjai a korrupció visszaszorítására az alábbi linken olvashatók: https://program.egyuttpart.hu/programok/megujulo-kozelet

  Budapest, 2017. szeptember 18.

 • http://naszta.hu/ naszta

  Nyugi ehhez néhány Gmail-es/Outlook-os e-mail cím elég. Ha a levelező szerverek nincsenek itthon (Google, MS, Apple stb.) akkor lehallgatni sem tudják, mert titkosítatlanul nincs a levél soha Magyarországon.

 • Flying Dutch

  Te mit keresel itt, fizetett troll? Ja, persze! Hiszen pont azért vagy itt!

 • Flying Dutch

  A helyedben óvatosabban mondanék verdiktet. Rosa Parks is a polgári engedetlenség eszközével élt, amikor leült a fehéreknek fenntartott helyre egy buszon 1955-ben. Aztán az lett a vége, hogy 2009-ben egy fekete lett az USA elnöke.

 • Macskafogó

  Mármint arra gondolsz, amikor Orbán a haverjaival felszedte a kerítést a Kossuth téren? Osztán mint mondott a bíróság erről?

  Na azért.

 • Flying Dutch

  Ha így lenne a Juhász Péter sem tudna pereket indítani. A rágalmazás polgári peres ügy. Nem kell hozzá sem rendőrség, sem ügyészség.

 • Szoltsányi Gyula

  Akármeddig tolhatjuk, mert az csak az ügyvédek zsebét fogja hizlalni, habár azokban a körökben, nem biztos, hogy örülnének a hosszabbított munkának. De mint ahogy a Nokiás dobozok tartalmát sem sikerült jogerőre emelni, a későbbiek sem kecsegtetnek nagyobb haszonnal. Sajnos az igazságszolgáltatás helyett, a világ áttért a jogszolgáltatásra, csak nincs pofájuk átnevezni, és ebben Magyarország csak azonosokkal van egy táborban, de legalább nem a diktatúrákkal. Majd ha a többségbe kerülő mohamedánok, bevezetik a saria jogot, akkor talán lesz megtorlása is a bűnözésnek, de igazán félnivaló, akkor is csak a kisembereknek lesz.

 • András József Fazekas

  Eddig nem derült ki semmi, mert csak össze vissza hazudoztok …

  Tudod, majd ha az államcsőd elkerülése miatt megint IMF hitelt kell felvenni, mint 2008-ban, akkor gyertek elő ezzel a mantrával.

  Amíg javulnak a pénzügyi- gazdasági mutatók, minden tekintetben épül az ország, addig nektek coki van … !

  Az irányotokban érzett hányinger pedig fáj, csak visszataszító.

 • agador

  Azok a maga által emlegetett komenyisták mind ott ülnek a fideSSben, Kövér elvtárstól, Pintéren át, Matolcsyig.

 • Andras Szikra

  Ki hazudozik a nép nevében te ÖKÖR ! Rázd már meg a fejed faszjankó !!!!

 • András József Fazekas

  Ti balfék hazudozók olyan cukik vagytok, amikor internacionalista bolsi létetekre komcsizzátok a nemzeti érdekeket védő jobboldalt.

  Ezt hívják úgy, hogy “bolsevista tükörbeszéd”.

  Közben megpróbáltok úgy csinálni, mintha a 2010 előtti önmagatok ellenzéke volnátok.

  Szerinted ki a frász az, aki ezt a helycserére ácsingózó trükköt beveszi ?

  Gondolod, hogy kulák-ivadék létemre majd összetévesztem magam veled/veletek ?

  Balfék !

 • András József Fazekas

  Haladjunk csak szép sorjában …

  Egyelőre, 2010 óta, a baloldal által korábban elakasztott rendszerváltás befejezése, a posztkommunista-bolsevista liberó-baloldal politikai számonkérése zajlik.

  Ami sajnos el fog tartani még egy darabig.

  45 +12 éven keresztül szemétkedtetek, kontárkodtatok, rongáltátok és több ütemben eladósítottátok az országot.

  Ennyi idő a “demokrácia” és az egyenlő elbánás elve alapján a Fidesznek is jár.

  Talán majd utána, egyszer, ha a történelem is úgy akarja …

 • SweetChildren

  Milyen politikai számonkérés? Az elmúltnyócév megy hét éve, erre gondolsz?

  Tehát, ha a bal oldalnak lehetett lopni, szemétkedni, kontárkodni, rongálni, akkor lehet a Fidesznek is? 😀 ne nevetess más bazmeg 😀 mitől különbözik az egyik a másiktól, mindkettő a “nép”, a “nemzet”, a “kereszténység” és hasonló hangzatos faszságok mögé bújik. Gratulálok mindegyiknek!

 • András József Fazekas

  A rendszerváltás eleve azért volt lehetséges, mert a volt kommunista politikai elit már a nyolcvanas években eladósította az országot.

  A rendszerváltás után az összes baloldali-liberális kormányzás után válságintézkedéseket kellett foganatosítani.

  2008-ban az államcsőd elkerülése végett IMF hitelt kellett felvenni, 2009-ben az akkori szoci kormányzás alatt mínusz 6,5 lett a GDP,

  2010 után megint válságintézkedésekkel, a béka se**e alól kellet kivakarni az országot.

  Azóta folyamatosan javulnak a pénzügyi- gazdasági mutatók, visszavásárolták az elprivatizált nemzeti vagyont, kifizették az önkormányzatok milliárdos adósságát.

  Ha valaki itt korrupcióról meg lopásról próbál beszélni, egyenlőségjelet téve a mostani kormányzat és a korábbi balliberális kormányok közé, az minimum sík hülye, vagy egyszerűen aljas.

  Ha megint fenyeget az államcsőd, és újra IMF hitelt kell felvenni, akkor nyomuljatok a korrupciós mantrával.

  Addig az egész bizonyíthatatlan városi legenda, nettó hazudozás.

 • SweetChildren

  “Ha valaki itt korrupcióról meg lopásról próbál beszélni, egyenlőségjelet
  téve a mostani kormányzat és a korábbi balliberális kormányok közé, az
  minimum sík hülye, vagy egyszerűen aljas”

  Igazad van, az egyenlőség jel szinte sértő a Fideszre nézve, a < jel (értsd ballib < Fidesz) lenne a helyénvalóbb. Amíg a szocik hazudtak (loptak) éjjel hazudtak nappal, addig a Fidesz ezt úgy csinálja, hogy törvényt hoz rá, Jánosunk meg bólogat, Polt meg félrenéz.

  A 2008-hoz képesti -6,5% erősen ferdíti az igazságot. Ezt akkor lehetne teljes mértékben a szocik nyakába varrni ha mindenki más az EUban soksok pluszban lett volna akkoriban:

  https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdec100.html

  2. táblázatról beszélünk. A gazdasági világválság akkor igencsak betett mindenkinek nem csak Magyarországnak, ezt azért elfelejtik említeni. Nem mosdatom a szocikat, de ez hozzátartozik a teljes képhez.

  Politikai értelemben nincs számonkérés, és a komcsizás is elég erős Orbánék szájából.

 • András József Fazekas

  Nem nagyon érted, hogy valójában mi történt/történik a “rendszerváltás” utáni Magyarországon.

  Fentebb már egyszer leírtam, de a gyengébbek kedvéért kifejtem kicsit részletesebben.

  A volt politikai elit, MSZMP-MSZP, egy ciklus után, a Horn kormány képében visszamászott a hatalomba, és és úgy ahogy kellett elakasztotta a rendszerváltást, éa ahelyett, hogy motorja lett volna a politikai- és gazdasági intézményrendszer átalakításának, csak a saját hatalmának átmentésének, és a saját kis ócska bolsevista hálózatainak építgetésével foglalkozott.

  Innen ered a baloldali kormányok gazdasági- és pénzügyi bénázása, mélyrepülése.

  2010-re rendesen tönkre is vágták az országot.

  A Fidesz 2010-ben kezdett bele, az igazi rendszerváltás levezénylésébe és befejezésébe.

  Mint minden “rendszerváltás”, ez is a korábbi politikai- gazdasági elit lecserélésével, hatalomból való kiszorításával, majd az új jogi- és gazdasági szabályozórendszer kialakításával, és új magyar tőkésréteg felépítésévell jár.

  ( Ha nincs hazai tőkésréteg, a külföldi tőke seperc alatt felvásárolja az országot.)

  A szoci kormányok rendesen szét is privatizálták az országot, stratégiai ágazatokat játszottak át külföldi tőkés, és állami vállalatoknak.

  A Fidesz leállította, és visszafordította ezeket a folyamatokat.

  Az ellenzék – veled együtt – ezeket a “rendszerváltó” folyamatokat, a pénzügyi-, jogi-, gazdasági, szabályozórendszer átalakítását, a hazai tőkésréteg újraépítését próbálja jobb ötlet híján korrupciónak hazudni, beállítani.

  Egyelőre ennyi …

 • SweetChildren

  Jó hidd csak el ezt, én a munkámból kifolyólag látom ezt a “rendszerváltó” folyamatot :)

 • András József Fazekas

  Te most honnan jöttél balf@szkám, a holdról ?

  A hozzád hasonló blf@szok miért hiszik azt, ha valamit letagadnak, az kiíródik a valóságból ?

  Szerintem tegyél több memóriát a számítógépedbe, de lehet, hogy a mostani valóság kikódolásához az egész gépet ki kéne cserélned …!

 • http://naszta.hu/ naszta

  Hiszen kis-Moszkvaként mi vagyunk a legjobb partnerek. Oh, wait…

 • Mongol Janos

  ….kit csaptak be…kit károsítottak meg…mondjál valamit….NINCS BŰNCSELEKMÉNY…haver…ha lett volna az összes zsidó sajtó azt kürtölné a világon…ezt értsd meg…

 • Tettetett tettek tettese

  “NINCS BŰNCSELEKMÉNY” – annyira NULLA vagy erkölcsileg hogy inkább nem is fecsérlem rád az időm.

 • Mongol Janos

  …tudatlan vagy …haver…te szeretnéd ha valaki lopással vádolna úgy hogy nem tudod bizonyítani az ártatlanságodat??….mit csinálnál??…be kell perelned és bizonyítson ő…és ha nem tud,akkor kártérítést fizet neked…ezt úgy játszák….DE az újságíró NEM NEVEZ MEG SENKIT csak utal rá hogy itt elloptak ennyit…annyit…DE SEMMIT konkrétumot….Nézd meg az Olafnál….mindenütt azt írják hogy a “gyanú” merül fel…de semmi…NINCS BŰNCSELEKMÉNY…amíg a BÍRÓSÁG NEM HOZ ÍTÉLETET…