NAIH: közfeladatot látnak el a hivatásos gondnokok, el kell számolniuk a gazdálkodásukkal

naih

 

Kevés kiszolgáltatottabb helyzetben lévő ember van, mint akit gondnokság alá helyeztek. A törvény szerint ők a saját fontos ügyeiben sem dönthetnek, az érdekeik képviseletére és védelmére, a vagyonuk kezelésére a gyámhivatal hivatásos gondnokot rendel ki. De megtudható-e valami arról, hogy a gondnokok a vagyonkezelés során milyen döntéseket hoznak? A Vas Megyei Kormányhivatal szerint ez titok. Szerintünk viszont nyilvános adat, és az álláspontunkat most már az Információszabadság Hatóság is osztja.

 

KORMÁNYPROPAGANDA HELYETT VALÓDI HÍREK

Előfizetőket keresünk – támogasd a független tényfeltáró újságírást havi 1000 forinttal!

 

Előzmények

Következmények nélkül IV. – a bíróság egyszer már felmentette az ügyfeleit kifosztó hivatásos gondnokot

Következmények nélkül III. – Az utolsó esély, hogy felelősségre vonják a hivatásos gondnokot

Következmények nélkül II. – így nyomozott a rendőrség a gondnoka által kifosztott gondnokolt ügyében

Következmények nélkül – így fosztja ki egy profi gondnok a rá bízott gondnokoltat I.

Történt, hogy 2016. április 20-án a Vas Megyei Kormányhivataltól megkérdeztük, hogy az egyik Gyámügyi Osztályuk egy meghatározott időszakban mely hivatásos gondnokok kérelmére engedélyezte gondnokolt személy magántulajdonában álló ingatlanok eladását, és ezen hivatásos gondnokok hány ingatlan eladását kérelmezték.

Mi úgy véltük, hogy az Infotv. 26. §-a alapján nyilvánosnak kell lenni a kért adatoknak, mert aszerint nyilvános a közfeladatot ellátó személy közfeladat ellátásával összefüggő személyes adata. Ezen elv alapján nem titkolhatja a bíró, hogy mi a neve és hogy milyen ítéletet hozott, ezért van rajta a közigazgatási döntéseken az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége, és ezért lehet fényképezni a rendőröket intézkedés közben.

Azonban a kormányhivatal a választ azzal az indokolással tagadta meg, hogy a hivatásos gondnok nem közfeladatot ellátó szerv feladat-és hatáskörében jár el, hanem a gondokolt érdekében, így a neve nem közérdekből nyilvános adat.

A döntéssel szemben az Információszabadság Hatósághoz fordultunk.

Azt értelmetlen jogi érvnek véltük, hogy a hivatásos gondnok azért nem közfeladatot lát el, mert a gondnokolt érdekében jár el. Hiszen valójában minden közfeladatot ellátó személy más személyek érdekében jár el, ha nem így teszi, a hivatali helyzetével él vissza. A bíró a peres felek jogi érdekének érvényesítése ítélkezik, a rendőr az állampolgárok érdekeit védi, a köztisztviselő az állampolgárok érdekében állít ki okiratot vagy hoz határozatot, és a hivatásos gondnok a gondokoltak érdekében dolgozik a díjazásáért állami alkalmazásban.

Ennél fontosabb, hogy a hivatásos gondnokok jogállását, feladatait és kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv tartalmazza, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint az ilyen gondnokok a kormány által kijelölt szervvel állnak alárendelt jogviszonyban, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet pedig a gyámhivatal hivatásos gondokkal kapcsolatos eljárására további szabályokat állapít meg.

Így kétségbevonhatatlan, hogy a hivatásos gondnokok jogszabályban meghatározott közfeladatot látnak el jogszabályban részletesen meghatározott szabályok szerint. Ahhoz sem fűződhet kétség, hogy a hivatásos gondok által a gondokolt személy magántulajdonában álló ingatlan eladására vonatkozó kezdeményezése olyan adat, amely a gondnoki feladat mint közfeladat ellátásával függ össze. A gondokoltak adatait pedig nem kértük, ahhoz nyilván semmi közünk nincs.

Ezzel az érveléssel maradéktalanul egyetértett a hatóság, de jelezte, hogy interneten a hivatásos gondnokokkal kapcsolatos adatok nem hozhatók nyilvánosságra, mert bár nyilvános adatról van szó, de egyben személyes adatról is, így az ún. „célhoz kötött adatkezelés” elvére tekintettel azt olyan módon kell újra igényelni, ami nem jár az adatok automatikus interneten való megjelenésével.

 

 

Szóval ha valami gyanúsat hallotok hivatásos gondnokok működéséről, akkor van mód nekiindulni a tényfeltárásnak, kikérhetők a tevékenységükkel kapcsolatos adatok.

M. Tóth Balázs

Ha tetszett a cikk

Előfizetőket keresünk – támogasd az Átlátszó munkáját havi 1000 forinttal! Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.

 • hammurabbi

  Háát hehee…Antallt megkérdezték újságírók miért nem hozzák nyilvánosságra az ügynökök nevét?
  Válasz:”nem bolondultam meg,ki ülne most az MSZP-n kívül a parlamenben.
  http://www.utolag.com/BehalozottMagyarOrszaggyules.htm
  Interneten az Antall-féle ügynöklista

  https://index.hu/belfold/ugynoklist22/

  http://kkbk.blog.hu/2012/03/16/az_atmentett_allambiztonsagi_mult

  A Fidesz dugig van bolsevik ügynökökkel, besúgókkal.
  Főleg a”miviktorunk ” is nyakig szäros hehe…
  itt a magyarázata, miért csak 2013-ban küldte nyugdíjba Horváth József
  dandártábornokot – ex-III/III-as csoportfőnök vezérőrnagyot – a katonai
  nemzetbiztonság éléről Orbán és miért maradhattak körülötte a legális és
  UD-s titkosszolgálati körben a III/III-as pribékek.

  http://nikkp.blog.hu/2007/03/24/orban_viktor_kadar_belugyminiszterenek_k

  A magyar miniszterelnökhöz képest a szélkakas az univerzum fix pontja.
  Orbán országlásának egyetlen biztos pontja: bármi áron meg akarja őrizni
  hatalmát. Ha ehhez saját magát kell szembe köpni, az sem probléma…

  http://szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Nevsorolvasas/Nevsorolvasas.htm

  A lényeg :
  A BM III. Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége II.
  csoportfőnökségének, a kémelhárításnak 7. osztálya a nemzetközi
  együttműködés területén dolgozott. Amikor a 7/A
  alosztály főoperatív tisztjének: Cs. I. őrnagynak
  1989. szeptember 25-én kelt jelentése Pallagi Ferenc
  Pallagi Ferenc
  r. vezérőrnagy,

  állambiztonsági
  főcsoportfőnök
  belügyminiszter-helyettes

  Horváth József
  III/III
  csoportfőnök

  A BM III. Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége II.
  csoportfőnökségének, a kémelhárításnak 7. osztálya a nemzetközi
  együttműködés területén dolgozott. Amikor a 7/A alosztály főoperatív tisztjének: Cs. I. őrnagynak
  1989. szeptember 25-én kelt jelentése Pallagi Ferenc
  r. vezérőrnagy főcsoportfőnök, belügyminiszter-helyettes asztalára
  került, a tábornok szívéhez kapott és a következőket írta a jelentés
  első oldala jobb felső sarkába Horváth József r.
  vezérőrnagynak, a belső reakció ellen küzdő III/III.
  csoportfőnökének:
  “Horváth J.Et. Ez egy életveszélyesen komoly ügy.
  Rendkívül határozottan kell vele foglalkozni – erő, eszköz koncentrálás. Várom az új fejleményeket! Pallagi Ferenc.”

  A jelentés tárgya: “Ismeretlen FIDESZ-es személlyel kapcsolatba
  kerülésről.” A jelentés tartalma: hogyan kezdett hozzá a FIDESZ
  és az SZDSZ az állambiztonsági rendszerváltáshoz. Hogyan alakítják
  ki és képezik belső biztonsági csoportjaikat, szűrik ki az
  ügynököket soraikból, s térképezik fel az állambiztonsági
  főcsoportfőnökség személyi állományát belső informátoraik
  segítségével. Az ismeretlen személy: egy, a FIDESZ kemény magjához
  tartozó, de csalódott aktivista, aki kapcsolatot keresett az
  “államapparátusban dolgozó komoly, megbízható személlyel.” Innentől
  kezdve a “László” fedőnevű ügy dossziéi két szálon
  futnak: 1., “László” valódi nevének, személyiségének
  és környezetének megismerése, 2., a FIDESZ és az
  SZDSZ állambiztonsági terveinek, előkészületi tevékenységének
  feltárása.

  Magáról annyit mondott, hogy bölcsészkart végzett, jelenleg
  “szabadúszó”, a FIDESZ szűkebb magjához tartozik. A jelentésben –
  ami a miniszterhelyettes elé került – itt következnek az érdemi
  információk, melyek roppant fontosak voltak a hatalom számára.

  Cs.
  I. a III/II-7-A alosztály főoperatív őrnagya a következőket
  jelenti: “László” elmondta:

  “Orbán Viktornak komoly gondokat okoz az, hogy korábban volt
  valamilyen ügye, ami akkor ugyan elsimult, de ha nyilvánosságra
  kerülne, az a politikai szereplésének végét jelentené, olyan
  mértékben lejáratná őt.”

  http://tdyweb.wbteam.com/LaszloDosszieFeltaratlanTitkai.htm

  • Héphaisztosz

   lol és még a fideszesek hisznek összeesküvés elméletekben

 • Vidéki

  “Nem szervezte be a csehszlovák titkosszolgálat Jeremy Corbynt”.

  Jaj de örülök a jó hírnek!
  Szívem mélyén úgy éreztem, hogy egy ilyen becsületes képű embert nem lehet beszervezni!

  “Ezek a hűséges kutyaszemek nem néznek soha másra!”

 • transformer

  A The Sun hitelességéről elég annyit mondani, hogy Rupert Murdoch sajtóbirodalmának része.

 • Janos Smal

  A Sun egy moslék, de még ők sem azt állították, hogy ügynök lett volna ez a szélsőbalos barom, hanem ún. “asset”. Büszkén cáfoltok valamit, amit senki nem állított.

  • Bőtös Botond

   Kedves János, kérlek, olvasd el a cikket! Nem velünk van vitád, hanem a cseh történésszel és levéltárossal, akik reagáltak Sarkocy, csehszlovák kém állításaira, miszerint “Corbynt beszervezték, az információkért pénzt kapott”. A két szakember a nyugalmazott ügynök az állításait cáfolta.