Szocio

Hajléktalanok, menekültek, mélyszegénység, társadalmi felelősségvállalás. Oknyomozás a magyar szociális szférában, minden, amit nem akartál tudni.

Egyéb

NAIH: közfeladatot látnak el a hivatásos gondnokok, el kell számolniuk a gazdálkodásukkal

 

Kevés kiszolgáltatottabb helyzetben lévő ember van, mint akit gondnokság alá helyeztek. A törvény szerint ők a saját fontos ügyeiben sem dönthetnek, az érdekeik képviseletére és védelmére, a vagyonuk kezelésére a gyámhivatal hivatásos gondnokot rendel ki. De megtudható-e valami arról, hogy a gondnokok a vagyonkezelés során milyen döntéseket hoznak? A Vas Megyei Kormányhivatal szerint ez titok. Szerintünk viszont nyilvános adat, és az álláspontunkat most már az Információszabadság Hatóság is osztja.

 

KORMÁNYPROPAGANDA HELYETT VALÓDI HÍREK

Előfizetőket keresünk – támogasd a független tényfeltáró újságírást havi 1000 forinttal!

 

Előzmények

Következmények nélkül IV. – a bíróság egyszer már felmentette az ügyfeleit kifosztó hivatásos gondnokot

Következmények nélkül III. – Az utolsó esély, hogy felelősségre vonják a hivatásos gondnokot

Következmények nélkül II. – így nyomozott a rendőrség a gondnoka által kifosztott gondnokolt ügyében

Következmények nélkül – így fosztja ki egy profi gondnok a rá bízott gondnokoltat I.

Történt, hogy 2016. április 20-án a Vas Megyei Kormányhivataltól megkérdeztük, hogy az egyik Gyámügyi Osztályuk egy meghatározott időszakban mely hivatásos gondnokok kérelmére engedélyezte gondnokolt személy magántulajdonában álló ingatlanok eladását, és ezen hivatásos gondnokok hány ingatlan eladását kérelmezték.

Mi úgy véltük, hogy az Infotv. 26. §-a alapján nyilvánosnak kell lenni a kért adatoknak, mert aszerint nyilvános a közfeladatot ellátó személy közfeladat ellátásával összefüggő személyes adata. Ezen elv alapján nem titkolhatja a bíró, hogy mi a neve és hogy milyen ítéletet hozott, ezért van rajta a közigazgatási döntéseken az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége, és ezért lehet fényképezni a rendőröket intézkedés közben.

Azonban a kormányhivatal a választ azzal az indokolással tagadta meg, hogy a hivatásos gondnok nem közfeladatot ellátó szerv feladat-és hatáskörében jár el, hanem a gondokolt érdekében, így a neve nem közérdekből nyilvános adat.

A döntéssel szemben az Információszabadság Hatósághoz fordultunk.

Azt értelmetlen jogi érvnek véltük, hogy a hivatásos gondnok azért nem közfeladatot lát el, mert a gondnokolt érdekében jár el. Hiszen valójában minden közfeladatot ellátó személy más személyek érdekében jár el, ha nem így teszi, a hivatali helyzetével él vissza. A bíró a peres felek jogi érdekének érvényesítése ítélkezik, a rendőr az állampolgárok érdekeit védi, a köztisztviselő az állampolgárok érdekében állít ki okiratot vagy hoz határozatot, és a hivatásos gondnok a gondokoltak érdekében dolgozik a díjazásáért állami alkalmazásban.

Ennél fontosabb, hogy a hivatásos gondnokok jogállását, feladatait és kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv tartalmazza, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint az ilyen gondnokok a kormány által kijelölt szervvel állnak alárendelt jogviszonyban, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet pedig a gyámhivatal hivatásos gondokkal kapcsolatos eljárására további szabályokat állapít meg.

Így kétségbevonhatatlan, hogy a hivatásos gondnokok jogszabályban meghatározott közfeladatot látnak el jogszabályban részletesen meghatározott szabályok szerint. Ahhoz sem fűződhet kétség, hogy a hivatásos gondok által a gondokolt személy magántulajdonában álló ingatlan eladására vonatkozó kezdeményezése olyan adat, amely a gondnoki feladat mint közfeladat ellátásával függ össze. A gondokoltak adatait pedig nem kértük, ahhoz nyilván semmi közünk nincs.

Ezzel az érveléssel maradéktalanul egyetértett a hatóság, de jelezte, hogy interneten a hivatásos gondnokokkal kapcsolatos adatok nem hozhatók nyilvánosságra, mert bár nyilvános adatról van szó, de egyben személyes adatról is, így az ún. „célhoz kötött adatkezelés” elvére tekintettel azt olyan módon kell újra igényelni, ami nem jár az adatok automatikus interneten való megjelenésével.

 

 

Szóval ha valami gyanúsat hallotok hivatásos gondnokok működéséről, akkor van mód nekiindulni a tényfeltárásnak, kikérhetők a tevékenységükkel kapcsolatos adatok.

M. Tóth Balázs

Ha tetszett a cikk

Előfizetőket keresünk – támogasd az Átlátszó munkáját havi 1000 forinttal! Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.

Megosztás